PRIJENOS Sjednica Vlade, od nagrada vatrogascima, državnih stanova…

Sjednica Vlade Republike Hrvatske održat će se u četvrtak, 7. rujna 2017. godine, u 10.00 sati, u Banskim dvorima.

Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:

1. a) Prijedlog odluke o nagrađivanju operativnih vatrogasnih snaga za uspješnu provedbu zadaća u protupožarnoj sezoni u 2017. godini
b) Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu, radi nagrađivanja operativnih vatrogasnih snaga za uspješnu provedbu zadaća u protupožarnoj sezoni u 2017. godini
c) Prijedlog odluke o nagrađivanju protupožarnih zračnih snaga u provedbi zadaća pružanja pomoći u protupožarnoj zaštiti

2. Nacrt konačnog prijedloga zakona o zaštiti životinja (EU)

3. Nacrt konačnog prijedloga zakona o međunarodnom privatnom pravu

4. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Protokola o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćenja koje proizlazi iz istraživanja i iskorištavanja epikontinentalnog pojasa, morskog dna i morskog podzemlja, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

5. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Protokola br. 15 kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

6. Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju članova Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske

7. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta

8. Prijedlog odluke o prijenosu prava upravljanja stanovima u vlasništvu Republike Hrvatske na Ministarstvo hrvatskih branitelja

9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2020. godini za nabavu raketa Hellfire za helikoptere OH-58D Kiowa Warrior

10. a) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Kravarsko za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb
b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Veliko Trgovišće za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak

11. a) Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela državne ceste DC10, u k.o. Cugovec
b) Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela lokalne ceste LC 26120, u k.o. Sveti Ivan Žabno

12. Prijedlog odluke o davanju odobrenja Državnom hidrometeorološkom zavodu za novo zapošljavanje na određeno vrijeme

13. Godišnje izvješće o radu Državne škole za javnu upravu za 2016. godinu
14. a) Prijedlog protokola za identifikaciju, pomoć i zaštitu žrtava trgovanja ljudima
b) Prijedlog protokola o postupanju pri dobrovoljnom i sigurnom povratku žrtava trgovanja ljudima

15. Prijedlog zaključka u vezi s Dodatkom Zajedničke izjave o suradnji između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Francuske Republike tijekom turističke sezone

16. Prijedlog zaključka u vezi sa Sporazumom nadležnih tijela između nadležnih tijela Sjedinjenih Američkih Država i Republike Hrvatske

17. Prijedlozi za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad:

stručno-znanstvenim skupom pod nazivom “Zdravlje i zdravstvo: izazovi i mogućnosti-susret profesije i politike” povodom obilježavanja 90. obljetnice osnutka Škole narodnog zdravlja “Andrija Štampar” (Zagreb, 3. listopada 2017. godine)
3. gospodarskim forumom (Zagreb, 7. studenoga 2017. godine).

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:

1. Prijedlog odgovora Republike Hrvatske na:

a) Obrazloženo mišljenje Europske komisije od 14. srpnja 2017. godine, broj 2016/2024, u vezi s otpadom
b) Obrazloženo mišljenje Europske komisije od 14. srpnja 2017. godine, broj 2016/0756, u vezi sa sezonskim radnicima
c) Obrazloženo mišljenje Europske komisije od 14. srpnja 2017. godine, broj 2016/0758, u vezi s prostornim planiranjem morskog područja
d) Pismo službene obavijesti Europske komisije od 14. srpnja 2017. godine, broj 2017/2088 i 2017/2089, u vezi s osnivanjem i obavljanjem djelatnosti osiguranja i reosiguranja

2. Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2017. za mjesec kolovoz 2017. – usmeno izvješće

3. Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj i stanju ispunjenosti prethodnih uvjetovanosti – usmeno izvješće

4. Pregled zakonskih prijedloga iz Godišnjeg plana normativnih aktivnosti za 2017. godinu s posebnim osvrtom na reformske prioritete – usmeno izvješće

5. Kadrovska pitanja

6. Informacije, pitanja i prijedlozi

Facebook Komentari