Navala na subvencionirane stambene kredite, evo koliko je zahtjeva zaprimljeno do 12 sati

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) počela je zaprimati zahtjeve za subvencioniranje stambenih kredita.

Danas do 12 sati zaprimljeno je 948 zahtjeva iz svih deset kreditnih institucija – banaka s kojima su sklopljeni ugovori o davanju subvencioniranih kredita.

Postupak zaprimanja zahtjeva nastavlja se i dalje.

Ministarstvo i Agencija će o samom tijeku zaprimanja i obrade zahtjeva kontinuirano obavještavati medije i javnost.

Štromarovo ministarstvo zbog navale na stambene kredite organiziralo zaštitare

Facebook Komentari