Plenković: Razgovore s pripadnicima HOS-a, za one koji su neupućeni, vodimo cijelo vrijeme

Ad

Održava se sjednica Vlade RH na kojoj će, među ostalim, donijeti odluku o rastu naknade za obnovljive izvore energije (OIE) sa sadašnjih 3,5 lipa po kilovatsatu (kWh) na 10,5 lipa po kWh od početka rujna, što će prosječan račun za električnu energiju poskupjeti za oko 20 kuna mjesečno.

Uvodno je premijer govorio o ploči u Jasenovcu.

‘Razgovore s pripadnicima HOS-a, za one koji su neupućeni, vodimo cijelo vrijeme. Želimo naći rješenje u roku dva tjedna, uz puno uvažavanje žrtve 11 hrvatskih branitelja’, kazao je Plenković. Rješenje će pokušati naći na konsenzualan način, dodao je.

”Pitanje koje je s nama od 5. studenog lani kad su udruge HOS-a postavile ploču u Jasenovcu u čast poginulih branitelja. Učinili smo izrazito puno pozitvnih stvari za dignitet Domovinskog rata i poštovanje svih koji su dali život. Priprema se novi Zakona o braniteljima. Nastojali smo kroz taj Zakon i dijalog s braniteljskim udrugama naći najbolja rješenja. I kroz proračun smo i za ovu godinu 2017. i projekcije 2018.-2020. pokazali što Vlada misli i radi za one koji su za Hrvatsku dali najvše”, rekao je premijer.

”Svima nam je jasno da kontekt ustaškog koncentracijskog logora i ‘Za dom spremni’ u istom tom Jasenovcu ne idu zajedno i tu smo jasni i čvrsti. Osnivanje Vijeća je naš pokušaj da riješimo nešto što u hrvatskom društvu nije bilo riješeno ni adresirano. Zadaća vijeća nije da rješava konkretne pojedinačne slučajeve nego da nam kao Vladi daju neke preporuke i savjete kako da se ta pitanja dugoročno na zakonski način uredi. Rok je ožujak iduće godine”, kazao je.

”Želimo da, poštujući žrtvu hrvatskih branitelja, u razgovorima koji smo vodili s udrugama HOS-a, a vođeni su sve ovo vrijeme u kontekstu Okučana, Knina, Dana sjećanja na žrtve totalitarnih sustava, vođeni su i jučer… Želimo da se u sljedeća 2 tjedna nađe rješenje koje bi riješilo ovo političko pitanje, a želimo ga riješiti uz puno uvažavanje žrve 11 hrvatskih branitelja i zato povjeravam da se ovo pitanje sljedećih nekoliko dana pokuša riještiti na konsenzualan način, a nakon toga ćemo uz, po mom sudu očekivani dogovor, pogotovo nakon jučerašnjih razgovora, pristupiti cjelovitom zakonskom rješenju kako bismo zatvorili ova pitanja koja dijele društvo”, zaključio je.

Govorio je premijer i o porezu na nekretnine:

“Temeljito ćemo raspraviti pitanje Poreza na nekretnine, nakon što se javnosti objasni sve to još jednom, i nakon što vidimo da su jedinice lokalne samouprave to spremne provesti”, rekao je.

O poskupljenju struje:

“Donosimo odluku o poskupljenju struje, to su obaveze od ranije, nastavak naše politike da što više energije bude iz obnovljivih izvora. Doći će do povećanja računa za struju za 20 kuna, ali s obzirom na poreznu reformu, još uvijek će ti računi biti manji nego prošle godine”.

Plenković je najavio i povećanje osnovice plaća za javne službe.

“Vlada je predvidjela oko 150 milijuna kuna u proračunu i potpuno isti tretman će imati pripadnici javnih i državnih službi”, rekao je Plenković, dodajući da jednostranom odlukom Vlade ne rade diskriminaciju među zaposlenicima javnih i državnih službi.

O Pelješkom mostu

”Premijer je kazao da će Pelješki most biti izgrađen te da se dijalog s BiH se nastavlja. Sve što Republika Hrvatska radi, radi sukladno međunarodnom pravu”, prenosi N1.

Uskoro opširnije…..

Dnevni red otvorenog dijela sjednice

1. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (EU)

2. a) Prijedlog odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Temeljnoga kolektivnoga ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske

Prijedlog odluke o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama

3. Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za Imunološki zavod

4. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu

5. Prijedlog odluke o prestanku smanjenja mirovina odnosno dodatka mirovini prema članku 3.a Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju

6. a) Prijedlog uredbe o prestanku važenja Uredbe o naknadi za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije
b) Prijedlog odluke o naknadi za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju

7. Drugo izvješće o provedbi Plana ulaganja za Europu u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 1. kolovoza 2016. do 31. srpnja 2017. godine

8. Prijedlog odluke o popisu radnih mjesta vezanih uz poslove upravljanja i kontrole korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova u tijelima državne uprave

9. a) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Koprivničko-križevačkoj županiji za zaduženje kod Podravske banke d.d. Koprivnica
b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Kloštar Ivanić za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d.

10. Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

a) Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2016.
b) Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala za 2016. godinu
c) Godišnje izvješće Hrvatske zaklade za znanost za 2016. godinu
d) Izvješće o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka za 2016. godinu
e) Izvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2016. godinu i Izvješće o ostvarenju proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2016. godinu

11. Izvješće o radu Probacijske službe za 2016. godinu

12. Godišnje izvješće o radu inspekcije zaštite okoliša za 2016. godinu

13. Izvješće o radu Zavoda za unapređivanje zaštite na radu za 2016. godinu

14. Izvješće Agencije za lijekove i medicinske proizvode o izvršenju Poslovnog plana za 2016. godinu

15. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2018. do 2022. godine za plaćanje obveza po Ugovoru o zakupu poslovnog prostora

16. Prijedlozi zaključaka u vezi sa:

a) Zajedničkom izjavom ministara obrane Srednjoeuropske obrambene suradnje (CEDC)
b) Akcijskim planom za 2017. Radne skupine za suradnju Republike Hrvatske i Ukrajine
c) Programom kulturne suradnje između Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ministarstva kulture Češke Republike za godine 2017. – 2020.
d) Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Republike Hrvatske i Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine o suradnji u području mladih

e) Zapisnikom s 11. sjednice Zajedničkog hrvatsko-kineskog povjerenstva za gospodarsku suradnju

17. Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad Hrvatskim danima sigurnosti 2017. „Domovinska sigurnost“ (Opatija, 11.-13. listopada 2017. godine)

18. Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:

a) Gordana Marasa, u vezi s faktoring društvima u Republici Hrvatskoj
b) Ranka Ostojića, u vezi s pravom korištenja cisterne kojom se služi Dobrovoljno vatrogasno društvo Primošten .

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice

1. a) Prijedlog odluke o prihvaćanju Godišnjeg obračuna strateških robnih zaliha za 2016. godinu i utvrđivanju Izvješća o upravljanju za 2016. godinu (vrlo tajno)
b) Prijedlog odluke o knjiženju otpisa roba, te rashodovanju osnovnih sredstava i sitnog inventara Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta – Ravnateljstva za robne zalihe, po godišnjem popisu na dan 31. prosinca 2016. godine (vrlo tajno)

2. Prijedlog odgovora Republike Hrvatske u predmetu pred Sudom EU C-381/17

3. Prijedlozi za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom:

članka 2. točke 5., članka 12. stavka 3., članka 18. stavka 2. drugog podstavka, članka 21. stavaka 3. i 8., članka 29. i članka 30. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (Narodne novine, broj 107/07)
dijela članka 75. stavka 5. u vezi s člancima 84.a i 127. te članka 127. Ovršnog zakona (Narodne novine, br. 112/12, 25/13 i 93/14)
članka 75. Zakona o gradnji (Narodne novine, br. 153/13 i 20/17)

4. Prijedlog odluke o deklasifikaciji dijela Zapisnika 53. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 20. rujna 2012. godine (povjerljivo)

5. a) Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu
b) Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu

6. Kadrovska pitanja

7. Informacije, pitanja i prijedlozi.

Facebook Komentari