DOKUMENT Vlada osnovala povjerenstvo za Imunološki zavod, kreće rješavanje problema uz pomoć Grada Zagreba

Izvor: Dražen Prša

Vlada je na današnjoj sjednici donijela odluku o osnivanju povjerenstva za imunološki zavod koje će naći rješenje skupa sa Gradom Zagrebom za opstanak te važne ustanove.

Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj

__________________ 2017. godine donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA IMUNOLOŠKI ZAVOD

I.

Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za Imunološki zavod (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo).

II.

Zadaća Povjerenstva je:
– davanje prijedloga modela strateškog partnerstva između Vlade Republike
Hrvatske i Grada Zagreba s ciljem pokretanja proizvodnje u Imunološkom zavodu
– utvrđivanje terminskog plana aktivnosti i nositelja tih aktivnosti.

III.

Povjerenstvo čine:
– prim. Željko Plazonić, dr. med., predsjednik, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva

– Mario Antonić, dipl. ing., član, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta

– Krunoslav Katičić, dipl. iur., član, državni tajnik u Ministarstvu državne imovine

– prof. dr. sc. Ana Stavljenić Rukavina, dr. med., članica, zastupnica u Gradskoj skupštini Grada Zagreba

– Gzim Redžepi, dr. med., član, zamjenik pročelnice Gradskog ureda za zdravstvo
Grada Zagreba

– Mirka Jozić, mag. oec., članica, pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo Grada Zagreba.

IV.

Povjerenstvo je dužno izvršiti zadaće definirane točkom II. ove Odluke u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke i o tome pisanim putem izvijestiti Vladu Republike Hrvatske i gradonačelnika Grada Zagreba.

V.

Povjerenstvo može na sjednicu pozvati stručnjake koji nisu članovi Povjerenstva, koji mogu sudjelovati u radu Povjerenstva, ako je to potrebno radi donošenja prijedloga iz točke II. ove Odluke.

VI.

Stručne, administrativne i tehničke poslove potrebne za rad Povjerenstva obavlja Ministarstvo zdravstva.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:
URBROJ:

Zagreb,

Predsjednik

mr. sc. Andrej Plenković

Facebook Komentari