Zbunjujuća situacija s obrascima za porez na nekretnine, u Rijeci je popunjavanje fakultativno, ne mora se ako nećete

Već duže vrijeme upitnici/formulari za prikupljanje informacija za uvođenje poreza na nekretnine mogu se preuzeti online ili uzeti na portama Grada Rijeke te u šalter sali Ri stana. Uz formulare se nalaze i kutije gdje ih građani ispunjene mogu ubaciti. Iako je za sada uvođenje ovoga poreza stopirano, ovakve situacije na terenu ipak malo zbunjuju. Stoga smo zatražili objašnjenje od Grada Rijeke čemu sve to ako je rečeno da poreza neće biti. U Gradu navode da preuzimanje formulara kao i njegovo ispunjavanje je na fakultativnoj razini. Tko želi može to učiniti, tko ne – ne mora.

– Nakon izjave premijera Andreja Plenkovića u dnevniku HRT-a da će predložiti odgodu primjene odredbi zakona koje se odnose na porez na nekretnine, u Gradu Rijeci je donesena odluka da se otiskana informacija o porezu i obrasci za sada ne dostavljaju kako je to bilo planirano, navode u Uredu Grada.

– Na web stranicama Ministarstva financija – Porezne uprave objavljeno je »Priopćenje za javnost vezano za prikupljanje podataka o nekretninama« u kojem se navodi da je ažuriranje baza podataka posao koje jedinice lokalne samouprave trebaju i nadalje kontinuirano obavljati radi naplate javnih davanja i da je cilj prikupljanja podataka o nekretninama ažuriranje tih baza podataka jedinica lokalne samouprave. Istu informaciju smo dobili i u kontaktima s osobama iz porezne uprave koje su radile na prijedlogu zakona, kažu u Uredu Grada.

Prethodne najave, kako je naš list već pisao, su bile da se s upitnicima krene u rujnu. Konkretno, za 68.000 obveznika za stambene i garažne prostore, bila je planirana dostava informacije i obrazaca uz račun Ri stana za kolovoz 2017. godine koji se dostavlja na adrese početkom rujna, odnosno poštom za obveznike koji račun za troškove stanovanja ne primaju na adresi prostora ili primaju on-line račun, dalje je navedeno.

Grad Rijeka u svojoj evidenciji ima većinu potrebnih podataka, no za dio nekretnina, bez obzira na razmijenjene podatke iz svih zakonom propisanih službenih izvora (Državna geodetska uprava, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Ministarstvo financija, Porezna uprava i dr.) nedostaju podaci iz službenih izvora o godini izgradnje, a za sve nekretnine nedostaju podaci o stanju nekretnine. A ti su podaci od utjecaja za utvrđivanje visine poreza.

– Do sada je za tiskanje obrazaca utrošeno oko 50.000 kuna, a tu su i troškovi edukacije, dodatnog rada službenika, izrade informatičke platforme za prikupljanje i obradu podataka. Kako je proces u tijeku, sveukupan iznos do sada nastalih troškova nije preciziran ali svakako je riječ o značajnim sredstvima, dalje su naveli u Gradu.

Prije nego što je premijer najavio odgodu, Grad Rijeka je započeo proces prikupljanja podataka sa svim obveznicima komunalne naknade za poslovni prostor odnosno građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja djelatnosti. Njima su upućeni dopisi s informacijom o porezu i obrascima u prilogu (riječ je o 6.700 prostora). Nadalje, obveznike mjesečnog zaduženja većeg od 25.000 kuna osobno obišli su službenici Grada, koji su im predstavili zakon, obveze. Do danas su zaprimljena 302 popunjena obrasca, piše Novi list.

Facebook Komentari