U Sloveniji se konačno dogodila prva presuda za ništetnost CHF ugovora

Saborski zastupnik Snage Goran Aleksić izvijestio je o presudi za ništetnost CHF kredita u susjednoj Sloveniji.

NIŠTETAN CHF UGOVOR U SLOVENIJI!

U Sloveniji se konačno dogodila prva presuda za ništetnost CHF ugovora.

Sjetimo se, najprije u Mariboru drugostupanjski sud vraća na prvi stupanj na ponovno odlučivanje negativnu presudu nižega suda, a evo sada i prva prvostupanjska za ništetnost CHF ugovora.

Nije isti slučaj, ali ne mogu se oteti dojmu da je sve to povezano.
Sjetimo se što je Viši sud u Mariboru utvrdio:

– da se ugovaranjem valutne klauzule CHF krše obveznopravna načela, i to načelo savjesnosti i poštenja te ustavno načelo društvene funkcije kreditnog odnosa

– da su potrošači slabija strana zaštićena zakonom

– da je dužnost suda po službenoj dužnosti ukinuti učinke nepoštenih ugovornih odredaba

– da sud na vlastitu inicijativu mora spriječiti primjenu nepoštenih ugovornih odredaba

– da u slučaju kada je domaća valuta stabilna, nema razloga za indeksaciju kredita valutnom klauzulom te ona u tome slučaju služi za dodatnu zaradu banke na razlici tečaja

– budući da ne postoje zakonska propisana ograničenja za primjenu valutne klauzule, svakako bi se za primjenu valutne klauzule morale ugovoriti granice slično kao što se ugovaraju granice za kamatne stope u skladu sa zabranom nepoštenih ugovornih odredaba

– obveza savjesnosti i poštenja iz Zakona o obveznim odnosima podrazumijeva da osim što ugovorna strana treba nastojati ostvariti svoj interes, isto tako mora paziti i na interes druge ugovorne strane

– osim na zakonske odredbe sud se treba osloniti i na moralna načela

– apsolutni valutni rizik za potrošača je neprihvatljiv.

Slovenci pripremaju i zakon o konverziji, danas me je o našem zakonu ispitivao dopisnik ljubljanskoga Dela za Hrvatsku.

Nije li to dobar predznak za novu reviziju našega Vrhovnoga suda!

Nakon što Francuzi već imaju i kazneno gonjenje banke zbog CHF-a, nakon što Slovenci imaju pozitivne odluke drugoga stupnja i sada konačno i prvi ništetan CHF ugovor te nakon svih odluka našega Ustavnog suda – ja mislim da jest…
Čini mi se u ovome trenutku nemogućim da bi naš Vrhovni sud sada ustrajao na novoj tvrdoglavosti i izmišljanju isprika u korist “naših” banaka.

Ali – ipak oprezno, oprezni sam optimist, vidjet ćemo.., napisao je Aleksić na svom fb-profilu.

Facebook Komentari