Sberbank pokrenuo ovrhe nad Jamnicom u Beogradu i Ljubljani, preko 270 milijuna kuna

Jamnica je Zagrebačku burzu izvijestila da je Sberbank pokrenuo ovrhe nad njom u Beogradu i Ljubljani.

JAMNICA d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Getaldićeva 3, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080001412, OIB: 05050436541 (dalje u tekstu Izdavatelj) sukladno članku 464. Zakona o tržištu kapitala te članku 19. stavku 1. Uredbe (EU) br. 596/2014

O zlouporabi tržišta i članku 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/523, obavještava nadležne institucije, dioničare i javnost o pokrenutim sudskim postupcima protiv Izdavatelja.

SBERBANK d.d. Dunajska cesta 128 A, Ljubljana, Slovenija, pokrenula je protiv Izdavatelja dva izvršna postupka na osnovi vjerodostojne isprave, i to pred Privrednim sudom u Beogradu, Srbija, pred Okrajnim sudišćem u Ljubljani, Slovenija, zbog kredita u iznosu od 3.281.908,18 EUR-a za koji je Izdavatelj preuzeo jamstvo.

Nadalje SBERBANK d.d. Varšavska 9, 10000 Zagreb, također je pokrenula protiv Izdavatelja izvršni postupak na osnovi vjerodostojne isprave pred Privrednim sudom u Beogradu radi kredita u iznosu od 255.283.049,00 KN za koji je Izdavatelj preuzeo jamstvo.

Sberbank traži izvršenje (ovrhu) na udjelima Izdavatelja u društvima kćerima i to Mg Mivela d.o.o., sa sjedištem u Beogradu, Srbija i Jamnica mineralna voda d.o.o. sa sjedištem u Mariboru, Slovenija.

Izdavatelj će nastaviti obavještavati javnost o novim činjenicama koje se sukladno važećim propisima smatraju povlaštenom informacijom.

Facebook Komentari