Aleksić: Možda ćemo uskoro u RH imati i neku banku koja posluje po islamskim pravilima, evo koja su

Saborski zastupnik Snage Goran Aleksić osvrnuo se na svom fb-u na poslovanje banaka po islamskim pravilima.

Možda ćemo uskoro u RH imati i neku banku koja posluje po islamskim pravilima. Nema kamata. Ali, te banke posluju jednako kao i druge banke. Temelje se na zaradi, a ne na humanizmu. Evo nekih od pravila poslovanja, pa ćete vidjeti da zarada postoji, i da banka bez zarade ne može opstati, inače se zove humanitarna zaklada, a ne banka.

Vrste i oblici investiranja i poslovanja u islamskim bankama su sljedeći:

Prva – mudareba, tj. ugovor između dvije strane, u ovom slučaju banke i klijenta, pri čemu jedna strana daje novac a druga sudjeluje radom, a zaradu ili gubitak dijele u omjerima (50%-50%, ili 70%-30%), kako se dvije strane dogovore.

Druga – mušareka, tj. uzajamno sudjelovanje, a to je ugovor između dvije strane pri čemu obje sudjeluju s određenom količinom imetka, obje strane imaju pravo raspolaganja čitavim imetkom, pri čemu se dobit dijeli onako kako se dogovore dvije strane, a gubitak se dijeli na obje strane prema veličini udjela. Ta vrsta poslovanja ima više oblika, a može biti u zajedničkoj kupovini (banke i klijenta) neke nekretnine, nakon čega banka prodaje svoj udio klijentu ili poslovnog investiranja pri čemu banka dijeli dobit s klijentom sve dok klijent ne otplati novac koji je uzeo od banke.

Treća – murabeha, tj. kupoprodaja pri čemu je dobit poznata, odnosno klijent traži od banke da ona nabavi i kupi određenu robu koju će klijent kupiti od banke po cijeni po kojoj se dogovore, a u kojoj će banka imati zaradu, svejedno da li otplaćivanje bilo odjedanput ili u ratama.

Četvrta – prodaja SELEM, tj. prodaja pri čemu kupac unaprijed daje novac za robu, a preuzima je nakon određenog dogovorenog vremena.

Peta – istisna’, tj. kupoprodaja po narudžbi odnosno kupovina pri kojoj kupac kupuje robu s dogovorenim karakteristikama koju prodavač tek treba napraviti ili proizvesti.

Šesta – davanje beskamatnog kredita iz posebnih izvora banke određenih za kreditiranje. (moja opaska: to je besplatni kredit, ali to će rijetki dobiti, tome se ne nadajte).

Sedma – investiranje investicionih firmi i kompanija, pri čemu banka dijeli dobit ili gubitak shodno njenom udjelu.

Osma – investiranje kupovine dionica od firmi čija proizvodnja ili poslovanje nije zasnovano na haramu uz isti gore spomenuti princip.

Deveta – el bej’u bit-taksit, tj. prodaja na rate uz veću cijenu.

Deseta – prebacivanje novca s jedne banke na drugu pri čemu se naplaćuje usluga prebacivanja. I mnoge druge vrste i oblici poslovanja.

Što reći o svemu, princip njihova poslovanja jest – nije vrat nego šija…, napisao je Aleksić.

Facebook Komentari