Kako izbjeći morbidni porez na nekretnine: Na ulazna vrata kuće okačite sliku Miki Mausa sa aureolom iznad glave

Piše: prof. dr. sc. Kristijan Krkač

Sve o porezu, a što prelazi granicu plaćanja istog, predstavlja mi vječnu tajnu na razini nastanka svemira, toga kako dobro Bog dopušta zlo u svijetu, imamo li ili nemamo slobodnu volju ili je li propuh zaista tihi ubojica Hrvata?

Porez na nekretnine zadire u sve i sva, ali i u opću kulturu i pristojnost nacije. Stari je hrvatski običaj, još otkako su se prvi slobodni seljaci domogli kakvog komadića zemlje, ako se prodaje zemlja, da se sa zarađenim novcem prvo kupi neki manji komad zemlje, jer djedovina se nikad skroz ne rasprodaje, tim više što zemlja ne traži kruha, a daje ako ne već vinograd a ono barem šumu. Ta kulturna zasada čini se ozbiljno nagriženom ovim porezom koji je možebitno protuustavan.

Kako stvari stoje? U RH postoji višak novca i višak nekretnina i atraktivnih lokacija, no novac posjeduje jedna skupina, a nekretnine druga. Prva bi rado posjedovala neku staru vilu na atraktivnoj lokaciji ili zemljište uz more ili oboje, ali ne može, jer vlasnik ne prodaje. No što ako vlasnik, a što je velika vjerojatnost u RH, ima minimalnu mirovinu ili minimalnu plaću? Svaki novi izdatak na godišnjoj razini od recimo 1.000-2.000HRK može značiti da vlasnik neće moći podmiriti trošak, primjerice porez na nekretninu. Učinci su nam na žalost i predobro poznati.

Ukratko, u državi u kojoj je abnormalno visok udio državljana niske platežne moći i vrlo nizak udio vrlo bogatih uvođenje bilo kakvog novog nameta, napose za jednu, jedinu i/ili prvu nekretninu, očit je potez kojim se na ruku ide drugoj skupini, a protiv prve. Što se visine novog poreza i ukidanje komunalne naknade tiče, postoje izračuni prema kojima će nov porez već a priori biti viši. Ako se tome pridoda primjena tog poreza, a znamo kakve su primjene u Hrvata, ne bi bilo nikakvo čudo da se razlika mjeri u stotinama posto više, tj. da namet koji je dosad iznosio zamislimo 1.500HRK odjednom iz vedra neba počne iznositi 2.000 ili 3.000HRK.

Kako god bilo, dao sam se u proučavanje poreza na nekretnine i nakon 2 sata ničim plaćenog rada, a što mi se učinilo ad valorem sukladno samoj temi i građanskoj dužnosti, tj. što je to, gdje se ubire, a gdje ne, kako se izračunava i naplaćuje, itd. odlučio sam potpisati peticiju PROTIV tog poreza. Pri argumentaciji ne treba ulaziti u finese jer već sama činjenica da je RH u vrhu EU i svijeta po visini poreznog opterećenja pri čemu se ekstremno velik udio sredstava prikupljenih porezom, a koja se broje u milijardama HRK, troše na državne i lokane politikante, sasvim je dostatna da se potpiše peticija, a po poželjno i referendum PROTIV tog poreza, pri čemu se nadam bona fide kako će se slične peticije i možebitni referendumi organizirati i za smanjivanje i ukidanje cijelog niza postojećih poreza, jer naime pravilo za politikante i ostale koji žive od politike, države i javnog novca jasno je: kad ih se lupi po džepu odjednom postanu pristojni.

Država koja ne želi deregulirati tržište nekretninama koje su uglavnom precijenjene od 50-70% postojećih cijena i koja ne želi regulirati građevinsku sivu ekonomiju, neki kažu i „mafiju“, što je ne samo naš, nego i svjetski problem, uvođenjem ni više ni manje nego baš poreza na nekretnine želi pokazati koliko je nesposobna, koliko je neslobodna, koliko je netržišna i na koncu koliko je nedemokratska i to čini nadasve uspješno i sposobno što je bez daljnjeg ironično, ako ne i paradoksalno, jer dobra država učinkovitija je za manje novca, a ne poput RH manje učinkovita za više novca.

Poznati bloger Jadranko Hodak na svom računu na poznatoj društvenoj mreži ponudio je 8 načina izbjegavanja plaćanja tog morbidnog i perverznog poreza, a meni osobno drugi se način čini veselim, izazovnim i nimalo problematičnim, a glasi: „Na ulazna vrata kuće okačite sliku Miki Mausa sa aureolom iznad glave. Kuću u općini prijavite kao vjerski objekt i osnujte novu vjeru – Mikimauslavci. Vjerski objekti oslobođeni su plaćanja poreza. Najveći blagdan vaše vjere bit će dan Svetog Šilje.“ (Hodak, J., 08. 08. 2017.)

Facebook Komentari