Jurčić o porezu na nekretnine: To će dovesti do toga da ćemo našu imovinu prodati jeftino, badava strancima

Gost N1 studija uživo bio je Ljubo Jurčić, koji je komentirao najavljeni porez na nekretnine, koji bi trebao biti uveden 1.1.2018. godine.

Jurčić je istaknuo da ekonomski pristup nalaže da se ovakav tip poreza uvodi kroz deset do dvadeset godina, nakon prilagodbe. “Većina nekretnina koje su izgrađene, izgrađene su u vrijeme kad nije vladala tržišna ekonomija. Ta generacija sad je stara 60-70 godina, a njihovi nasljednici od toga nemaju neku preveliku vrijednost. Treba imati u vidu je li to bilo kapitalno ulaganje”, rekao je Jurčić.

Istaknuo je da postoje dvije činjenice u najavljenom porezu na nekretnine koje treba uzeti u obzir. “Prvo, ako je to zamjena za komunalnu naknadu, zašto onda ispunjavati obrasce? To se ne zove komunalna naknada, nego porez. Tu se onda nešto krije. Svi obrasci zbunjuju”, rekao je Jurčić.

Kao drugu činjenicu naveo je ekonomsku. “Svaki porez se plaća iz dohotka, koji stvara čovjek. Mi smo na dnu Europe samo je još Bugarska iza nas. Naš dohodak ne raste i relativno padamo. Nikad ne smijete uvoditi novi porez, opterećenje i trošak u situaciji kad dohodak stagnira. U toj situaciji bit će to udar na standard građana. U svakom slučaju mislim da Hrvatska nije ni blizu pripremljena za uvođenje poreza na imovinu. Ona može pokrenuti taj postupak, pa imati pet, šest, sedam koraka. Sad nema nijedan element da bi se taj porez mogao uvesti”, rekao je Jurčić.

Istaknuo je još jedan problem. “Tko će to napraviti, po čijoj vrijednosti i kome fakturirati djedovinu ako unuk tamo nije bio nikad u životu, a odjednom počne dobivati fakture, a nema nikakve koristi od toga? To će dovesti do toga da ćemo našu imovinu prodati jeftino, badava strancima, koji za jeftin novac žele naći mjesto za provesti starost”, rekao je Jurčić.

“Porez mora imati svoju svrhu, nije on zbog toga da se hrani državna administracija, hoće li ići u školovanje ljudi, infrastrukturu ili gospodarstvo. Vaša kuća, imovina, njiva, ako uplaćujemo svi skupa porez na imovinu s njim će se financirati vodovod, komunalije, zelenilo, tako da će vrijednost vaše imovine porasti, zato što će okoliš biti uređeniji, sigurniji, ljepši. Porezom se uvijek financira javno dobro. Vlada to nije prezentirala na ustavan način građanima ni politici”, rekao je Jurčić.

Facebook Komentari