HPB objavio financijsko izvješće, zbog Agrokora u milijunskim gubitcima

HPB Grupa je objavila nerevidirani tromjesečni financijski izvještaj, grupu čine osim matičnog društva, Hrvatske poštanske banke, i HPB Stambena štedionica, HPB Invest (društvo za upravljanja investicijskim fondovima) i HPB Nekretnine (društvo specijalizirano za promet nekretninama).

Grupa je u prvom polugodištu 2017. zabilježila neto gubitak u iznosu od 64,6 milijuna kuna, to je rezultat pogoršanja boniteta grupe Agrokor i povezanih osoba i posljedičnih gubitaka koji su priznati po tim izloženostima (187,0 milijuna kuna troška u 1H-2017.).

Da nije formirano rezerviranje po izloženostima prema grupi Agrokor i povezanim osobama, dobit prije poreza HPB-a iznosila bi 122 milijuna kuna, dok bi neto dobit iznosila 100 milijuna kuna.

lako je prvo polugodište 2017. godine bilo obilježeno efektima Agrokora na profitabilnost matičnog društva, ovisna društva Grupe nastavljaju unapređivati svoje rezultate.

HPB Stambena štedionica je ostvarila dobit nakon poreza u iznosu 527 tisuća HRK, pri čemu je nepovoljno kretanje cijena vrijednosnica anulirano rastom neto kamatnog prihoda. HPB Invest ostvario je neto dobit u iznosu 1,0 milijuna kuna, a HPB Nekretnine neto dobit u iznosu 631 tisuću kuna.

Osim toga, ovisna društva dala su svoj doprinos i matici kroz isplatu dividende iz dobiti 2016. godine. HPB Stambena štedionica je po prvi put u svojoj korporativnoj povijesti isplatila dividendu nakon izdvajanja propisanih rezervi u iznosu 400 tisuća kuna.

HPB Invest je nakon 3,5 milijuna kuna dividende u 2016., u 2017. isplatio 1,8 milijuna kuna dividende matici.

Facebook Komentari