VIDEO Vlada: Smjernice fiskalne i ekonomske politike za razdoblje 2018. – 2020., dozvole za rad za strance…

Sjednica Vlade Republike Hrvatske, prema predloženom dnevnom redu Vlada će na otvorenom dijelu sjednice odlučivati odlučivati o 23 točke.

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:

1. Smjernice fiskalne i ekonomske politike za razdoblje 2018. – 2020.

2. a) Nacrt prijedloga zakona o reviziji (EU)

b) Izvješće o radu Odbora za javni nadzor revizije za 2016. godinu

3. a) Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

b) Nacrt prijedloga zakona o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

4. Prijedlog zaključka o prioritetima Vlade Republike Hrvatske za djelovanje u institucijama Europske unije tijekom estonskog predsjedanja Vijećem Europske unije

5. Prijedlog zaključka o podršci projektu Europska prijestolnica kulture – Rijeka 2020.

6. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2017.

7. a) Prijedlog odluke o proglašenju projekta „Zaštita voda Rijeka-odvodnja i uređaj za pročišćavanje voda (UPOV) u sklopu sustava javne odvodnje “Grad“ strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske

b) Prijedlog odluke o proglašenju projekta „Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s područja aglomeracije Rovinj“ strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske

c) Prijedlog odluke o proglašenju projekta „Sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda aglomeracije Zabok i Zlatar, i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Oroslavje i Zlatar Bistrica“ strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske

8. Prijedlog uredbe o Koordinaciji za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (EU)

9. Prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

10. Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske

12. Prijedlog odluke o izuzimanju od prodaje dionica trgovačkih društava Croatia osiguranje d.d., Zagreb i Adriatic Croatia International Club d.d., Opatija (ACI d.d.)

13. Prijedlog odluke o prijenosu prava upravljanja stanom u vlasništvu Republike Hrvatske na Ministarstvo obrane

14. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova za raspolaganje nekretninom – poslovnim prostorom, radi sklapanja Ugovora o zakupu poslovnog prostora s Dječjim vrtićom „Izvor“

15. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Novi Vinodolski

16. Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

a) Izvješće o poslovanju Umirovljeničkog fonda od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine

b) Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji županijskih uprava za ceste za 2015. godinu

17. Izvješće o osnivanju i početku rada Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost i Operativno-tehničke koordinacije za kibernetičku sigurnost

18. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu, za lipanj 2017. godine

19. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za jednokratnu isplatu dospjelog kredita HSBC Bank plc iz Londona, kojim je financirana kupnja rezidencije Veleposlanstva Republike Hrvatske u Londonu

20. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za alokaciju financijskih sredstava Republike Hrvatske, nastalih preplatom redovnog doprinosa Republike Hrvatske u proračun UN i mirovnih misija

UN, radi prenamjene za obnovu Augustinčićevog spomenika ‘MIR’ u New Yorku

21. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Treće izmjene i dopune Pisma suglasnosti o provedbi zakona između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država

22. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Maroko o suradnji u području obrane

23. Prijedlog zaključka u vezi sa Zajedničkom izjavom o namjeri između Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i Saveznog ministarstva zdravlja Savezne Republike Njemačke.

Facebook Komentari