Neće biti problema oko granice samo sa Slovenijom, Srbija neće milom nikad vratiti ade na Dunavu

Ad

Izgleda da nas očekuje još jedan granični prijepor, ovaj put – na istoku. Pomoćnik srbijanskog ministra vanjskih poslova Goran Aleksić izjavio je za Tanjug da su Vukovarska i Šarengradska ada na Dunavu dijelovi Srbije jer se naslanjaju na srpsku obalu Dunava.

Goran Aleksić kaže da Beograd, kod utvrđivanja međudržavne granice na Dunavu – traži da se poštuje načelo međunarodnog prava. A to je granica na sredini Dunava koja se, tvrdi – poštovala i kod razgraničenja drugih zemalja na toj rijeci. Naglasio je da je Srbija spremna spor riješiti bilateralno, a ako je potrebno – arbitražom ili na međunarodnom sudu.

“Ono što mi predlažemo je u skladu s međunarodnim pravom i praksom koja je primjenjena u razgraničenju između Njemačke i Austrije, Austrije i Slovačke te Rumunjske i Bugarske te Srbije i Rumunjske. “Hrvatska se zalaže za drukčiji pristup – da se granica treba odredi prema katastarskim česticama. To je nama neodrživ princip, jer bi tada granica, vjerojatno – presjecala Dunav na više mjesta”, kazao je Aleksić. Srbija smatra, dodao je kako se ovo pitanje “treba riješiti bilateralno i u dogovoru”.

Facebook Komentari