Traži se investitor za Češku vilu na otoku Visu: Rok za dostavu ponuda je 16. listopada ove godine

Ministarstvo državne imovine objavilo je na svojim internetskim stranicama javni poziv za sudjelovanje u međunarodnom natječaju za realizaciju ugostiteljsko turističkog projekta Češka vila na otoku Visu, a rok za dostavu ponuda na ovom natječaju je 16. listopada ove godine, dok bi cijela investicija trebala biti dovršena do kraja 2020.

Odluku da se Češka vila stavi u funkciju Vlada je donijela sredinom lipnja ove godine, a tom je prilikom ministar državne imovine Goran Marić kazao kako se očekuje da će država od tog projekta uprihoditi više od 84 milijuna kuna, piše HRT.

Odabrani investitor s državom će sklopiti ugovor kojim se na zemljištu osniva pravo građenja na rok od 50 godina uz minimalnu godišnju naknadu od 1,43 milijuna kuna, objekti Češke vile daju u zakup na rok od 50 godina uz minimalnu godišnju zakupninu u iznosu od 180 tisuća kuna, a na pomorskom dobru daje koncesija na rok od 50 godina uz minimalni stalni dio naknade u iznosu od 8 kuna po metru kvadratnom i minimalni promjenjivi dio naknade u iznosu od 3 posto ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog na koncesioniranom pomorskom dobru, stoji u pozivu, objavljenom na hrvatskom i engleskom jeziku.

Ugostiteljsko turistička zona Češka vila prostire se na površini od približno 3,7 hektara kopnenog dijela, s maksimalnim kapacitetom od 100 kreveta i mogućnošću povećanja za maksimalno 60 kreveta te akvatorijem koji je dio Viške luke, odnosno uvale sv. Jurja, a koji je većim dijelom prirodna a manjim uređena plaža za koju će se dodijeliti koncesija.

Na tom se dijelu investitor mora obvezati i da će izgraditi i održavati šetnicu javne namjene. Ukupna površina pomorskog dobra koje se daje u koncesiju iznosi 9.703 kvadratna metra (5.554 kopneni prostor i 4.148 morski akvatorij).

Za realizaciju Projekta Češka vila, odnosno pripremu izgradnje, izgradnju, kategorizaciju smještajnih i ugostiteljskih objekata te stavljanje istih u funkciju investitor će imati rok od tri godine od dana sklapanja ugovora o realizaciji, pri čemu rok za pripremu realizacije projekta – ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola, ne može biti duži od 18 mjeseci.

Na natječaj se mogu javiti pravne osobe ili osnivači ponuditelja ili član zajednice ponuditelja ili zainteresirane stranke koje za tu svrhu osnuju subjekt posebne namjene, a među uvjetima koje moraju zadovoljiti je i dokaz o financijskom sposobnosti i posjedovanju financijskih sredstava neophodnih za realizaciju ovog projekta u rokovima koje predviđa natječaj.

Pritom ponuditelji za ozbiljnost svoje ponude moraju jamčiti jamčevinom ili bankovnom garancijom u iznosu od jedan posto vrijednosti investicije. Također, ponuda mora sadržavati plan ulaganja na način da smještajni kapaciteti budu kategorizirani s najmanje četiri zvjezdice, kao i desetogodišnji poslovni plan.

Ponude će se prikupljati do 16. listopada, Povjerenstvo za ocjenu ponuda otvorit će ih 23. listopada, a najkasnije do 13. studenog to će povjerenstvo utvrditi rang listu ponuditelja i Vladi predložiti najpovoljnijeg s kojim se u roku od 30 dana od donošenja Vladine odluke sklapa ugovor o realizaciji ovog projekta.

U javnom se pozivu pojašnjava da će kriterij za odabir najpovoljnije ponude biti ponuđena visina naknade za osnivanje prava građenja, zakup hotela Češka vila, te za koncesiju na pomorskom dobru, i to na način da će prve dvije naknade činiti 90 posto kriterija, a naknada za koncesiju 10 posto. Tako će i u slučaju da više ponuda bude ocjenjeno identičnim zbrojem koeficijenata kriterija prednost imati ponuda s najvišim iznosom naknade za osnivanje prava građenja.

Ukoliko, pak, odabrani najpovoljniji ponuditelj odustane ili u roku ne sklopi ugovor o realizaciji projekta, novim najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se prvi sljedeći s rang liste ponuditelja ako prihvati plaćanje naknada ponuđenih od strane najpovoljnijeg ponuditelja koji je odustao.

U javnom se pozivu ističe i da Povjerenstvo za ocjenu ponuda zadržava pravo da Vladi predloži i da se ne izabere niti jedna od pristiglih ponuda, odnosno da se provedeni postupak poništi.

Facebook Komentari