Najnovije

Aleksić spremio još amandmana za promjenu Ovršnog zakona koji bi trebali olakšati muke

Zastupnik Snage Goran Aleksić osvrnuo se na fb-u na svoje sutrašnje sudjelovanje na okruglom stolu oko promjena Ovršnog zakona.

OKRUGLI STOL U VEČERNJEM LISTU, SUTRA U 11.00! KASNIJE ĆE SNIMKA BITI PODIGNUTA NA WEB!

Na Okruglome stolu govorit ću uglavnom o amandmanima na izmjene Ovršnoga zakona iz UF radionice. Ne zaboravimo da je jedan prijedlog UF-a već uvršten u prijedlog zakona odnosno čak i dva prijedloga…

Ako izmjene prođu, ubuduće neće biti moguća ovrha jedine nekretnine koja nema hipoteku. Osim toga, kao varijacija na moj prijedlog da se ne smiju ovršiti nekretnine koje su pod hipotekom iz ugovora s nezakonitim kamatama – MOST je unio u prijedlog zabranu naplate sporedne tražbine (kamate) u iznosu koji odgovara tužbenom zahtjevu. Naravno, u zakonu to malo drugačije piše – ali smisao odredbe ja baš taj. Ako ste npr. dužni 10.000 za kamate koje niste platili, a istodobno potražujete tužbom od banke 50.000 kn – nema ovrhe za iznos kamata do vrijednosti 50.000 kn.

Dakle, dva prijedloga UF-a već su u prijedlogu izmjena OZ-a.

Ostali prijedlozi su sljedeći:

1. Dužnik čija je nekretnina pod založnim pravom iz ugovorenoga kredita ima pravo izjaviti vjerovniku da nije u mogućnosti dalje otplaćivati kredit te u tome slučaju na njegov zahtjev vjerovnik mora ispostaviti pismo namjere u kojemu izjavljuje da će na temelju uplate 80% vrijednosti preostaloga duga skinuti založno pravo na nekretnini. Takvo pismo namjere valjano je tri mjeseca od ispostavljanja, a u tome roku dužnik ima pravo prodati nekretninu minimalno za 80% vrijednosti preostaloga duga, dok za ostalih 20% duga vjerovnik mora omogućiti dužniku da novim kreditom bilo kod istoga bilo kod drugoga vjerovnika otplati ostatak duga.

2. Ovršenik koji vodi sudski postupak protiv vjerovnika radi nepoštenih ugovornih odredaba iz ugovora o kreditu na temelju kojeg se zbog neizvršenja obveza otplate duga treba provesti ovrha, ima pravo sudski tražiti odgodu ovrhe sve do pravomoćnosti presude u odnosnome sudskome sporu, a sud je u tome slučaju dužan donijeti rješenje o odgodi ovrhe sve do pravomoćnosti sudske presude odnosno do drugačijeg završetka sudskoga spora.

3. Minimalni iznos duga glavnice za ovrhu jedine nekretnine 50.000 kn.

4. Ne može biti predmetom ovrhe nekretnina pod teretom založnog prava na temelju ugovora o kreditu koji je ugovoren s promjenjivom kamatnom stopom, ako vjerovnik s dužnikom nije ugovorio promjenjivi parametar, fiksni dio kamatne stope i razdoblja promjena kamatne stope u skladu s odredbama članka 11.a Zakona o potrošačkom kreditiranju (Narodne novine br. 75/09., 112/12., 143/13., 147/13., 9/15.,78/15. i 52/16), bilo da to nije učinjeno na početku ugovornog odnosa, bilo da to nije učinjeno kasnije aneksom ugovora o kreditu, pri čemu se jednostrano izvanugovorno definiranje promjenjivog parametra, fiksnog dijela kamatne stope i razdoblja promjena kamatne stope od strane vjerovnika ni u kojem slučaju ne smatra ugovaranjem, pa niti u slučaju kada je to učinjeno prije stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju (Narodne novine br. 143/13). Izuzetno, ovrha iz ovoga stavka dopuštena je uz pismenu suglasnost dužnika ovršenika ovjerenu kod javnog bilježnika. Vjerovnik koji pokreće postupak ovrhe na temelju ugovora o kreditu s promjenjivom kamatnom stopom, mora uz svu propisanu dokumentaciju za ovršni postupak priložiti i dokaz da je s dužnikom ugovorio, bilo na početku ugovorom bilo kasnije aneksom ugovora, promjenjivi parametar, fiksni dio kamatne stope i razdoblja promjena kamatne stope u skladu s odredbama članka 11.a Zakona o potrošačkom kreditiranju ili mora priložiti ovdje propisanu suglasnost dužnika.

Baš danas pripremio sam još jedan amandman koji glasi:

5. Ovršenu nekretninu koju se prodaje javnom dražbom radi namirenja dugovanja iz vjerovnikove tražbine, u pravilu se ne smije prodati ispod 75% njezine tržišne vrijednosti. Izuzetno, ako vjerovnik proda takvu nekretninu ispod 75% tržišne vrijednosti, obvezan je otpisati ostatak duga ovršeniku ukoliko prodajom nekretnine dug nije namiren dokraja. Tržišnu vrijednost nekretnine procjenjuje ovlašteni sudski vještak najviše šest mjeseci prije javne dražbe, na račun vjerovnika.
Ovih dana očekujem da se ti amandmani usuglase prije glasanja. Jer, jasno je da amandmani koji ne budu usuglašeni na relaciji MOST – HDZ – nemaju prolaz. Postoji dobra volja, prema mojim saznanjima. Ministar Bošnjaković se predstavlja kao tolerantan i spreman na razgovor.

Moram reći da ne postoji niti jedan argumentirani razlog da se predloženi amandmani ne prihvate.

Ako se amandmani prihvate, velika većina nekretnina kupljenih pod zalogom bit će zaštićena od deložacija – bez obzira jesu li ili nisu za stanovanje!

MOST je izrazito konstruktivan i spreman na svaku suradnju, i u izmjenama OZ-a jedini im je cilj zaštita hrvatskih građana. Na neki način, čak su dobili dodatni manevarski prostor izlaskom iz vlasti.

Izmjene OZ-a velika su šansa svima da pokažu zajedništvo u zaštiti hrvatskih građana – i građevina… :-), napisao je Aleksić.

Facebook Komentari