Slovenija dobila sporazum Drnovšek – Račan, a “dimnik” je pretvoren u međunarodne vode

Slovenija je, što se tiče Savudrijske vale dobila gotovo sve što je bilo parafirano sporazumom Drnovšek-Račan, tri četvrtine zaljeva i famozni “dimnik” (dimnjak, spoj s međunarodnim vodama), koji je, da stvar bude još gora, od hrvatskog teritorijalnog mora – napravio međunarodne vode.

Tribunal navodi i odredbu, to jest članak 4 arbitražnog sporazuma da Tribunal ima dužnost odrediti slovenski “Junction” i to učiniti s međunarodnim pravom.

Tribunal je uzeo u obzir sve relevantne okolnosti koje su podnijele strana i smatra da je vrlo važno da obje strane imaju pravo, da Slovenija ima pravo pristupa. Tu je i pitanje jurisdikcije zrakoplova i brodova. Tribunal odlučuje da “junction” je područje brodovi i zrakoplovi uživaju ista prava od strane Slovenije, kao što ih uživaju i na otvorenom moru. U tom području vrijedi posebni pravni režim, Tribunal će ovo područje nazivati područje “junction”. Kao što se vidi na karti.

Zaključili smo, odnosno odredili režim koji odgovara uputama obiju strana. Određen je od strane Tribunala i ima za cilj da jamčiti integritet hrvatskog teritorijalnog mora, ali i slobodu komunikacije Slovenije s otvorenim morem.

Ključno je da na području “junctiona” postoji sloboda komunikacije, neprekinutog pristupa za Sloveniju, uključujući i njezino teritorijalno more. Sloboda navigacije, nadletanje i polaganje podzemnih cijevi i kablova. I drugih prava određenih međunarodnim pravom. Te se slobode odnose na sve civilne i vojne brodove i zrakoplove pod svi zastavama bez ikakve diskriminacija na temelju nacionalnosti. Uživanje ovih prava ne odnosi se samo na Sloveniju, nego i na brodove i letjelice koje lete pod svim drugim zastavama. Zrakoplovi i brodovi imaju pravo koristiti područje “junctiona” kada putuju prema Sloveniji i iz Slovenije. Sloboda ne uključuje eksploataciju i upravljanje prirodnim resursima. Niti provođenje znantsvenih istraživanja.

No pravo veze, komunikacije na području “junctiona” ne može se ukinuti. Slobode ne podliježu dužnostima podmornica, niti obalnih kontrola osim onih koje postoje već unutar postojećih zakona.

Sloboda komunikacije na tom području se dakle uživaju kao da je riječ o otvorenom moru i nisu podložni dodatnim restrikcijama, osim onih izrečenih u ovoj presudi.

Kako bi se jamčila sloboda komunikacije neophodno je da letjelice i brodovi pod svim zastavama uživaju tu slobodu i nisu podložni ukrcavanju i uhićivanju od strane Hrvatske. Moramo povući distinkciju između prava Hrvatske da provodi svoje zakone i njezina prava da provodi istrage. Tribunal smatra da je pošteno prema Hrvatskoj da može usvojiti regulativu koja se odnosi na brodove i letjelice pod nehrvatskom zastavom. Hrvatska mora zadržati pravo da zadrži svoju regulativu.

Kako bi se osigurao pošteni rezultat, Tribunal smatra kako je neophodno da područje “junctiona” bude područje gdje Hrvatska ima pravo reagirati od zahtjeva časnika ili diplomacije na brodu na pomoć. Isto, može imati i ovlasti po pitanju žrtava na moru. U svakom slučaju prava i obveze strana unutar režima “junctiona” moraju biti nešto što se vodi dobrom vjerom.

Facebook Komentari