Na zatvorenom dijelu sjednice Vlada o kadrovskim pitanjima, nova imenovanja…

Na zatvorenom dijelu današnje sjednice Vlada Republike Hrvatske donijela je niz odluka ali i odgovorila Ustavnome sudu Republike Hrvatske na Zahtjev za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Vlada Ustavnome sudu predlaže da ne prihvati navedeni zahtjev, a očitovanje Vlade bit će objavljeno uz odluku Ustavnoga suda.

Što se tiče kadrovskih pitanja, Mile Horvat i Ivo Milatić imenovani su državnim tajnicima u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike. Istovremeno je Ivo Milatić, radi odlaska na novu dužnost, razriješen dužnosti pomoćnika ministrice gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Majda Burić imenovana je državnom tajnicom u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava.

Katica Mišković imenovana je pomoćnicom ministrice regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Državnim službenicima, koje je Vlada Republike Hrvatske ovlastila za obavljanje poslova ravnatelja Vladinih ureda, ali im ističe rok od šest mjeseci, ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje tih poslova, do imenovanja ravnatelja Vladinih ureda temeljem provedenog postupka po javnom natječaju, a najduže do šest mjeseci.

Tako su ovlaštenja ponovno dobili Zdenka Pogarčić, za ravnatelja Ureda za zakonodavstvo, Blanka Jurić Jerbić, za ravnatelja Ureda za protokol, mr.sc. Helene Štimac Radin, za ravnatelja Ureda za ravnopravnost spolova, Željko Petković, za ravnatelja Ureda za suzbijanje zlouporabe droga, mr.sc. Branko Sočanac, za ravnatelja Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Hrvoje Debač, za ravnatelja Ureda za razminiranje te Vesna Lendić Kasalo, za ravnatelja Ureda za udruge.

Do imenovanja predstojnika ureda državne uprave u županijama temeljem provedenog postupka po javnom natječaju, a najduže do šest mjeseci, državnim službenicima dana je ovlast za obavljanje tih poslova, i to: Mariju Vučiniću u Brodsko-posavskoj županiji, Jasni Turak u Primorsko-goranskoj županiji, Andrijani Ćelap u Osječko-baranjskoj županiji, Elizabeti Repić Perković u Koprivničko-križevačkoj županiji, Jošku Buli u Zagrebačkoj županiji, Branki Saks u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Editi Grubišić u Šibensko-kninskoj županiji i Veljanu Radojkoviću u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Dr.sc. Krešimiru Šamiji Vlada je ponovno dala ovlast za obavljanje poslova zamjenika državne tajnice Središnjeg državnog ureda za šport, jer mu ističe rok od šest mjeseci, do imenovanja zamjenika državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za šport temeljem provedenog postupka po javnom natječaju, a najduže do šest mjeseci.

Radi isteka mandata, razriješena je glavna tajnica Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Draženka Arar, s danom 13. lipnja 2017. godine.

Marku Brajku dana je ovlast za obavljanje poslova zamjenika državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, do imenovanja zamjenika državnog tajnika temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju, a najduže do šest mjeseci.

Dr. sc. Ani Rački Marinković dana je ovlast za obavljanje poslova zamjenika ravnateljice Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, do imenovanja zamjenika ravnateljice spomenutog Državnog zavoda, temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju, a najduže do šest mjeseci.

Radi odlaska na novu dužnost, s danom 19. lipnja 2017. godine, razriješen je pomoćnik ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Ante Babić.

Doc.dr.sc. Robert Kopal opozvan je, a novim članom Skupštine Agencije za komercijalnu djelatnost d.o.o. koji predstavlja Vladu Republike Hrvatske imenovan je dr. sc. Davor Božinović.
Dosadašnji član Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost Dario Hrebak razriješen je, a novim članom, kao predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova imenovan je doc. dr. sc. Robert Kopal.

Opozvan je dosadašnji predstavnik Vlade Republike Hrvatske u Povjerenstvu Gospodarsko-socijalnog vijeća za zapošljavanje, obrazovanje i usklađivanje s tržištem rada Mario Bebić, a novom je predstavnicom, kao predstavnica Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, imenovana Irena Bačelić.

Opozvani su dosadašnji predstavnik i zamjenica predstavnika u Povjerenstvu Gospodarsko-socijalnog vijeća za politiku plaća, porezni sustav i životni standard, Mario Bebić i Irena Bačelić, a novom predstavnicom i zamjenicom predstavnice imenovane su Karolina Ivanković i Inga Žic, kao predstavnice Ministarstva rada i mirovinskoga sustava.

Vlada je imenovala predstavnike i zamjenike predstavnika Vlade Republike Hrvatske u zajedničko Povjerenstvo za tumačenje Temeljnoga kolektivnoga ugovora za službenike i namještenike u javnim službama. Predstavnicima su imenovani mr.sc. Hrvoje Šlezak, Jasenka Pap i Vatroslav Subotić, a zamjenicima predstavnika Tanja Malinac, Marija Pećanac i Silvana Čolak.

Radi isteka mandata razriješena je pa ponovno imenovana članica Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave Daria Duždević.

Facebook Komentari