Od kokaina do bakterija – što se sve nalazi na novčanicama?

Stotine bakterija nalaze se na novčanicama koje svakoga dana dodirujemo, a jedno američko istraživanje otkrilo detaljnije podatke o tome koje sve vrste virusa prenosi upravo – novac.

Među otkrivenim bakterijama koje se nalaze na novčanicama, znanstvenici su otkrili i one koji izazivaju akne. Ipak, veoma je rijetko prenošenje bolesti putem novca, i ozbiljnije bolesti nikada nisu potekle s bankomata, pokazalo je istraživanje.

Možda najviše od svih saznanja ovog istraživanja uznemirila je činjenica da je 80 posto novčanica koje su u upotrebi u New Yorku imaju tragove kokaina po sebi, točnije osam od deset novčanica.

Tu su i metanfetamin, heroin i brojne druge droge, koje ostavljaju tragove na papirnatim dolarima.

To, međutim, nije jedina materija pronađena na novčanicama: otktriveni su i DNK životinja, izmet, urin, raznovrsni ostaci hrane.

Ovo istraživanje imalo je za cilj da otkrije koliko novac doprinosi prenošenju raznih virusa i bolesti, ali i više o običajima u ponašanju ljudi.

Facebook Komentari