Prava liječnika i odgovornost pacijenata

Hrvatska liječnička komora organizirala je tribinu “Prava liječnika i odgovornost pacijenata” kako bi upozorila na, kako kažu, promjenu paradigme u poziciji pacijenata kada je riječ o odlučivanju o vlastitu liječenju.

Autonomija je danas, smatraju, na strani pacijenata, no ni liječnička etika ni zakoni nisu popratili novu situaciju.

Kako da se postavi liječnik kada pacijenti odbijaju liječenje ili se okreću alternativnim metodama, odbijaju cijepljenje djece i slično?

Ne postoji legislativa niti neke službene preporuke na koji način liječnik ima pravo pristati ili odbiti sudjelovati u recimo nekakvu rizičnom scenariju koji je pacijent odabrao kao modus svoga liječenja ili dijagnostike, kazala je Lada Zibar, predsjednica Etičkog povjerenstva u Hrvatskoj liječničkoj komori.

Facebook Komentari