VIDEO Pernar zastupnicima čitao Bibliju: Svojedobno je Isus govorio o farizejima i on ih je opisao na način da se oni izvana doimaju jako fini

Ivan Pernar odlučio je zastupnicima pročitati ulomak iz Biblije.

– Svojedobno je Isus govorio o farizejima i on ih je opisao na način da se oni izvana doimaju jako fini, a iznutra su okrečeni grobovi. To su ljudi koji glume, koji se izdaju da su nešto što nisu. U Mateju 7:24 Isus se takvima obraća riječima… – kazao je Pernar te počeo čitati odlomak.

– Mnogi su glumili Isusu da su njegovi sljedbenici, tako su i mnogi glumili u ovom Saboru da su dio oporbe, tvrdili su da neće postati dio HDZ-ove vlasti i glumili su – kazao je Pernar i nastavio čitati.

U Ivanu 8,44 Isus kaže da je Sotona lažac i otac laži, da u njemu nije bilo istine i da od početka nije stajao u istini. Moramo se pitati da li u ovom Saboru postoje ljudi koji su sustavno lagali i dan danas lažu i obmanjuju hrvatski narod? Koji nemaju srama, koji nemaju poštenja, časti i obraza.

U Ivanu 8,44 objašnjava se tko inspirira takve ljude, koji su njihovi motivi, da li su oni čestiti ili nisu. Biblijske vrijednosti su suprotne vrijednostima za koje se HNS zalaže.

Na žalost problem koji HNS ima nije samo teološke prirode nego je to elementarno ljudsko poštenje i zdrav razum kojem se vi protivite i sudbina vaša gledano iz perspektive biblije je užasna, a oni koji s vama rade savez da bi se dočepali vlasti na žalost nisu puno bolji od vas, kaže Pernar.

Facebook Komentari