Projekt o europskim integracijama u Zagrebačkoj županiji: EdUkacija za EU i u Ivanić Gradu

Centar za EdUkaciju o EU (CEdU) i ove godine u Zagrebačkoj županiji nastavlja s projektom edukacije o europskim integracijama. Projekt pod nazivom „EdUkacija za EU“, koji financijski podupire i sama Zagrebačka županija, provodi se u osnovnim i srednjim školama na području Ivanić Grada.

Program je prije više godina pokrenut kao pilot-projekt i to među školskom populacijom u gradu Zagrebu. Naišao je na odličan odziv učenika te je zaživio kao dugoročan projekt kojim se informira, ali i potiče svijest o temeljnim vrijednostima koje baštini suvremena Europa.

Prošle je godine stoga projekt primijenjen u osnovnim školama na području Velike Gorice. Budući da su zagrebački školarci na izvoru infomacija i inovacija, projekt je namjerno usmjeren na područje izvan glavnoga grada, tj. na Zagrebačku županiju. Cilj je da informacije, rasprava i uopće intelektualni izazovi budu dostupni što širem krugu učenika u drugim hrvatskim mjestima. Projekt je koordiniran u komunikaciji s tijelima Zagrebačke županije, gradske uprave Velike Gorice i s institucijama EU-a.

Projekt educiranja o Europskoj uniji sastoji se od interaktivnoga predavanja i rasprave, a namijenjen je prije svega polaznicima viših razreda osnovnih škola. Uz pomoć PowerPoint-prezentacije, projekt nudi temeljne informacije o institucijama i procesima odlučivanja u Europskoj uniji (EU) te potiče diskusiju o europskim integracijama i hrvatskom putu do Unije. Projektom se uvode termini na hrvatskom, engleskom i francuskom jeziku, dakako, primjereno dobi učenika. U pojedinim razrednim odjelima predavanje i rasprava izvode se, ovisno o okolnostima, u cijelosti na engleskom jeziku. Učenicima se posebno skreće pozornost na izazove s kojima se susreće Unija u 21. Stoljeću, poput pitanja redefiniranja europske ideje u svjetlu „Brexita“, ali i problema migracija (izbjeglica) i sigurnosti (terorizma).

Krajnja je svrha projekta ojačati svijest u školske populacije o pripadanju europskom kulturnom krugu, i rasvijetliti društveno-povijesni kontekst integriranja suvremene Hrvatske u EU. Ponuđenim informacijama i sadržajnom raspravom jačaju se intelektualne sposobnosti i potiče kreativnost djece školske dobi. Istodobno, učenicima se skreće pozornost na neke od temeljnih vrijednosti—slobodu mišljenja i govora—na kojima počiva suvremena Europa.
Dosadašnja povratna informacija o projektu pokazuje da su učenici iznimno zainteresirani za temu i visoko angažirani u raspravi o EU.

Posebnost projekta jest u tome što predavač tijekom jednosatnoga predavanja održava stalnu konverzaciju s učenicima—pitanja, promišljanja, stavovi učenika su u prvom planu. Tema EU-a je pritom sredstvo da se preispitaju sami principi domaćega obrazovnoga sustava.

Autorica projekta Vinka Drezga, naime nastoji ovim projektom pridonijeti dinamici i intelektualnoj atraktivnosti postojećeg hrvatskog obrazovnog sustava po uzoru na zapadni model.

Model učenja „ex cathedra“ počiva na memoriranju i reproduciranju velikoga broja podataka. Zapadni model učenja, međutim, preferira višedimenzionalan pristup procesu usvajanja novih znanja, tj. potiče primjenu informacija u svakodnevnom životu i rješavanje problema.

Dosadašnja provedba projekta pokazuje da su djeca školske dobi iznimno otvorena za taj drukčiji pristup, da žele aktivno sudjelovati u procesu pronalaženja definicija, iznošenja vlastitih pogleda na društvena pitanja. Pritom očekuju poticaje od mentora da ih poduče kako da sami prepoznaju probleme, da ih definiraju i da sami tragaju za kvalitetnijim rješenjima. Dvosmjerna komunikacija u učionici jača samosvijest kod učenika, potiče ih na stvaralaštvo, odnosno na proaktivan pristup procesu učenja i na traganje za intelektualnim izazovima.

Facebook Komentari