Jasenovac: Sanacija tradicijskog objekta u Krapju

U tijeku su radovi na tradicijskom objektu u Krapju 25.

Investitor je Općina Jasenovac koja u suradnji s Konzervatorskim odjelom u Sisku sredstvima Ministarstva kulture kontinuirano već dugi niz godina sufinancira sanaciju tradicijskih objekata u povijesnoj ruralnoj cjelini naselja Krapje, kao i izradu projektne dokumentacije za najugroženije objekte.

Radove na tradicijskom objektu u Krapju 25 izvodi građevinsko uslužni obrt PE-GRA iz Novske. Vrijednost investicije je 80.000,00 kn, a stručni nadzor provodi tvrtka DOMING PROJEKT d.o.o. iz Siska.

Dovršetak radova planira se do 25. svibnja 2017. godine.

Facebook Komentari