Župan Ivo Žinić predao uređaj za sterilizaciju Općoj bolnici u Sisku

Župan Ivo Žinić je službeno predao na korištenje novi uređaj za sterilizaciju na Odjelu kirurgije Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ u Sisku.

Obaveza svake bolničke ustanove je uspostava, konstantna kontrola i revizija sustava kvalitete u procesu sterilizacije materijala, kroz izradu operativnih procedura vezanih za rad u sterilizaciji i sa sterilnim materijalom, a sve u cilju kliničke učinkovitosti i osiguranja kvalitete sterilizacije i sustava sigurnosti.

Osiguravanje automatiziranih procesa čišćenja, dezinfekcije i sterilizacije kirurških instrumenata i ostalog materijala osnova je za usaglašavanje sa propisanim standardima i normama.

Nadalje, praćenje kvalitete standardiziranih procesa čišćenja, dezinfekcije i sterilizacije materijala osigurano je praćenjem pomoću indikatora. Indikatori djeluju na tri razine; kemijskoj, biološkoj i kontroli fizikalnih parametara za procese čišćenja, dezinfekcije i sterilizacije materijala.

U novoopremljenom Odjelu sterilizacije instalirani su novi dekomati – uređaji za pranje i toplinsku dezinfekciju instrumenata i ostalog materijala.

Također su instalirani novi autoklavi – aparati za parnu sterilizaciju. Rad novih autoklava u potpunosti je automatiziran i podržavan sa strane softwera „BELIMED V17-834“, kapaciteta su 8 sterililizacijskih jedinica i programirani su za cijeli niz sterilizacijskih programa: BDS test, LEAK test, odnosno test propusnosti, program za sterilizaciju na 121 o i 134 o. Autoklavi su povezani s računalima u kojim se ujedno pohranjuje i digitalna arhiva dijagrama sterilizacijskih procesa.

Facebook Komentari