Novo parkiralište Odjela za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Jodno u Sisku

Svi oni koji koriste usluge Odjela za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Jodno znaju što znači tamo parkirati auto. Tim je mukama došao kraj, jer je parkiralište konačno uređeno.

“Sve je realizirano u svega desetak dana, od raspisivanja natječaja do ovog trenutka kad imamo jedno novo, moderno parkiralište za 20 vozila”, rekao je župan Ivo Žinić.

Prvo je to ulaganje u ovaj dio sisačke bolnice, ističe dr. Tatjana Vrga, voditeljica odjela.

“Svakodnevno kroz naše odjele prođe više 500 pacijenata, To su osobe s redom poteškoćama sustava za kretanje koje dolaze automobilima ili sanitetom, stoga je ovaj parking bio nužan.”

Bolnica je uvijek kompleksan problem i treba uvijek razmišljati o više stvari, kaže ravnatelj OB dr. Ivo Pedišić, Tomislav Dujmenović.

“Uz gradnju nove bolnice, obnovu odjela, nabavu nove opreme, razmišljamo i o infrastrukturi kako bi pacijenti što lakše došli do nas i dobili odgovarajuću skrb”, rekao je Dujmenović.

Novo parkiralište, vrijedno 62 tisuće kuna, smješteno je na površini od 700 kvadratnih metara.

Facebook Komentari