Studij fizioterapije Sveučilišta Libertas u Sisačko-moslavačkoj županiji

Župan Ivo Žinić i rektor Sveučilišta Libertas prof. dr. sc. Duško Pavlović potpisali su ugovor o suradnji na otvaranju studijskog programa Fizioterapije u Sisku, koji je predstavljen na obraćanju medijima u Velikom kabinetu sjedišta Županije u Sisku.

U svoj razvojnoj strategiji Sisačko-moslavačka županija je kao jedan od strateških ciljeva postavila Razvoj ljudskih resursa i visokog društvenog standarda s prioritetom Unaprjeđenje obrazovnog sustava i mjerom Razvoj i jačanje visokog obrazovanja i istraživanja.

S ciljem realizacije ove mjere Županija je raspisala u travnju ove godine neobvezujući javni poziv za iskaz interesa za realizaciju projekta Razvoj visokoškolskih ustanova sveučilišne razine na području Sisačko – moslavačke županije.

Na ovaj javni poziv prijavilo se Libertas međunarodno sveučilište s prijedlogom otvaranja studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija Fizioterapije u Sisku.

Županija je zatražila mišljenje o ovom prijedlogu relevantne subjekte: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Sisak, Opću bolnicu Dr. Ivo Pedišić i Top – Terme d.o.o. Svi su subjekti iskazali pozitivno mišljenje na prijedlog otvaranja ovog studijskog program i smatraju ga potrebnim posebno u kontekstu fokusiranja Županije prema zdravstvenom i lječilišnom turizmu.

Prema planu koji predlaže Sveučilište ovaj studijski program već bi ove godine trebao zaživjeti. Libertas će za sada iznajmiti prostor u Gradu Sisku, a kad Županija završi s uređenjem Vojarne u Lađarskoj ovaj studijski program preselit će se u navedene prostore.

Na ovaj način Sisačko – moslavačka županija počinje graditi priču oko otvaranja novih studijskih programa. Traju pregovori s još nekim fakultetima, a o rezultatima tih pregovora javnost će biti pravovremeno obaviještena.

Facebook Komentari