Udruga Franak pozvala Vujčića, HUB i Ministarstvo financija da zajednički nađu rješenje za kamate

Nakon najava guvernera HNB-a Borisa Vujčića o potencijalnim preporukama bankama da promjenjive kamatne stope reprogramiranjem kredita zamijene fiksnim kamatnim stopama, Udruga Franak pozvala je guvernera Vujčića, Hrvatsku udrugu banaka i Ministarstvo financija da zajednički s Udrugom Franak pronađu način da se inicijativa guvernera Vujčića pretvori u djela.

Napominjemo još jednom na bitne probleme s kamatnim stopama:
1. Hrvatske banke u većini kredita ugovorenih prije 1.1.2013. i dalje manipuliraju kamatnim stopama, unatoč sudskim presudama i unatoč zakonskim rješenjima.
2. Nakon pravomoćne presude u kolektivnom slučaju Franak još uvijek većina dužnika nije sudskim putem pokrenula postupak vraćanja preplaćenih kamata, a zasad postoji nekoliko pravomoćnih presuda i pedesetak nepravomoćnih presuda kojima se nalaže vraćanje preplaćenih kamata oštećenim dužnicima.
3. Udruga Franak već treću godinu pokušava utjecati na vlast ne bi li se izmjenama Zakona o potrošačkom kreditiranju konačno prekinulo manipuliranje kamatnim stopama na način da se fiksne kamatne marže koje nisu ugovorene ugovore u početnim veličinama kakve bi vrijedile na početku svakoga pojedinog ugovornog odnosa.
4. U konverziji CHF kredita primijenjene su nezakonito povećavane kamate iz euro kredita.

Kada se sve stavi na stol, uistinu bi fiksiranje kamatnih stopa prekinulo manipulacije kamatnim stopama, ali bi omogućilo i dužnicima koji imaju zakonite kamatne stope izbjegavanje rizika enormnoga rasta promjenjivih parametara.

Zato je Udruga Franak pozvala HNB, HUB i Ministarstvo financija da zajedno s Udrugom Franak iznađu način da se postojeće promjenjive kamatne stope u svim kreditima, bez obzira na vrstu i valutu kredita, svedu na fiksne fer i realne iznose.

Udruga Franak očekuje brze pozitivne reakcije na prijedlog za suradnju, stoji u priopćenju udruge.

Facebook Komentari