Najnovije

Kamate na kredite će rasti, no kada i koliko, nitko ne može predvidjeti

Kamate na kredite će rasti, no koliko, nitko ne može predvidjeti. Stoga u HNB-u pripremaju preporuke za banke koje bi trebale klijentima nuditi promjenjive kamatne stope. Iako kažu kako ne mogu nikoga natjerati na odabir fiksne kamatne stope, klijenti, kažu u HNB-u, moraju biti informirani.

U Hrvatskoj narodnoj banci radi se na preporukama za banke. One bi klijente trebale informirati o zaštiti od kamatnog rizika i ponuditi fiksne kamatne stope.

“U nekakvom srednjoročnom razdoblju prilično je izgledno da se može očekivati njihov rast, a fiksiranjem kamatne stope se potrošači štite od tog rizika. Naravno, ne može se predvidjeti kada bi moglo doći do porasta, ni intenziteta tog porasta”, istaknuo je viceguverner HNB-a Vedran Šošić, piše Dnevnik.hr.

I ministar financija Zdravko Marić tvrdi – rast kamata je izgledan.

“One su već neko vrijeme na povijesnim minimumima i sigurno da su očekivanja, uzimajući u obzir politiku centralnih rezervi SAD-a i Europske centralne banke, da će te kamatne stope u nekom trenutku početi rasti”, kazao je ministar Marić.

Facebook Komentari