Međunarodni dan primalja: U Hrvatskoj vlada bijela kuga, nije li vrijeme promijeniti pristup?

Ad

>Piše: Dražen Prša

U prigodi obilježavanja Međunarodnog dana primalja prenosimo pismo stiglo na redakciju Hrvatske danas dopredsjednice Hrvatske komore primalje Maje Rečić:

Danas se u svijetu podiže svijest o sve većoj instrumentalizaciji poroda, o porastu morbiditeta ali i o traumi, fizičkoj i psihičkoj, nakon kojih se žene ne odlučuju na sljedeću trudnoću.

Razlog ovome leži u činjenici da više gotovo i nema normalnog ili prirodnog poroda, koji je ujedno i ekonomski najisplativija opcija za zdravstveni sustav. Možda su razlog tome sve učestalije intervencije, no malo je vjerojatno da žene više nisu sposobne rađati prirodno.

U Hrvatskoj vlada bijela kuga, procjene su da ćemo, ukoliko se nastavi ovakav trend, postupno izumrijeti kao nacija.

Nije li vrijeme da pokušamo promijeniti pristup, barem na trenutak zastati i razmisliti o mogućim
opcijama?

Primalje diljem Hrvatske intenzivno rade na provođenju mjera kojima je za cilj odteretiti liječnike
opstetičare i ginekologe, stručnjake za patološku trudnoću, liječnike koji spašavaju trudnice, rodilje,
babinjače i novorođenčad koji su životno ugroženi. Stručnost i uspjesi naših liječnika su dobro poznati i
afirmirani u cijelome svijetu, što dokazuje i činjenica kako je sve veći odljev struke u inozemstvo.

Mi u Hrvatskoj komori primalja smo svjesni situacije u kojoj se zdravstveni sustav nalazi i želja nam je, u suradnji sa strukom, smanjiti troškove liječenja, provoditi edukaciju i kontinuiranu primaljsku skrb koja dokazano
smanjuje dane boravka u bolnici, smanjuje troškove liječenja i opterećuje liječnike te im dopušta da se bave
svojim specijalizacijama i pomažu populaciji kojoj su se posvetili.

Multidisciplinarni tim sa svim sudionicima, nemojmo zaboraviti, postoji zbog žena i njihove nerođene djece. Mi smo tu zbog njih.

Primalje u Hrvatskoj postaju sve obrazovanije i kvalificiranije no i dalje postoji potreba za otvaranjem
studija za primalje na području Grada Zagreba te otvaranje diplomskog studija primaljstva u Hrvatskoj.

Prvostupnice primaljstva kvalificirane su nadzirati samostalno zdrave trudnoće te smatramo da je potrebno
uskladi Zakon o zdravstvenoj zaštiti s ostalim zakonima RH kako bi se omogućilo otvaranje primaljske
prakse te kako bi žene imale mogućnost kontinuirane primaljske skrbi.

Primaljama je u radu garantirana samostalnost sukladno Zakonu u primaljstvu no to se u praksi ne primjenjuje.
Kada bi HR primaljama bilo omogućeno (kao i u većini zemalja EU) i u praksi da samostalno skrbe i
prate trudnice tijekom cijele trudnoće i tu vezu s trudnicom završe dajući ženi podršku dok donosi na svijet
novi život, značajno veći broj žena ne bi nosio brojne fizičke i emotivne ožiljke koji su posljedica
traumatičnih, bez pravog razloga interventnih bolničkih poroda.

Na zdravlje čovjeka i čovječanstva utječe i način na koje je ljudsko biće rođeno, to je činjenica koju
ne smijemo ignorirati. Trudnoća je poseban period u životu svake žene, porod može biti (i trebao bi biti!)
uzvišen trenutak u kojemu se žena preobražava u majku, koji ženi daje nevjerojatnu snagu i vjeru u vlastito
tijelo. Sve je to moguće samo kada se prema trudnici, trudnoći i ženi koja rađa sustav ne ponaša kao prema
bolesnoj osobi koju treba izliječiti od trudnoće, riješiti patnje. To je moguće uz primalje.

Nadam se da smo svi svjesni kako zajedničkim radom i suradnjom, dobrom i kvalitetnom komunikacijom ,
možemo stvoriti bolje uvjete za žene i njihovu djecu, ali isto tako i pomoći oporavku našeg zdravstvenog
sustav.

Vratimo primaljama mogućnost samostalnog rada u poslu koji rade najbolje – skrbi o zdravim
trudnicama i rodiljama!, piše dopredsjednica Hrvatske komore primalja Maja Rečić.

Facebook Komentari