UŽIVO Vlada zasjeda, Plenković o raspravi u Saboru: Sve je na osnovi jednog političkog pamfleta

Izvor: DRažen Prša

Vlada zasjeda u Banskim dvorima.

Andrej Plenković uvodno kaže da niti jedna točka iz zahtjeva za smjenu Zdravka Marića nije potkrijepljena dokazima.

Sve je na osnovi jednog političkog pamfleta, nikada neću dopustiti takvu vrstu političkog i javnog presuđivanja kolegi koji je pokazao da je izuzetno stručan”, rekao je uvodno Plenković.

”On se dokazao svojim radom i za mene niti u jednom trenutku nije postojala nikakava dilema da ga ja i HDZ nećemo braniti. Pokazalo se da kolege iz Mosta nemaju tu vrstu razmišljanja, dapače, prvi su bez rasprave digli ruke protiv nastavka povjerenja svom kolegi u Vladi. To ne može proći bez reakcije i odgovora. Riječ je o elementarnoj političkoj abecedi. Da je on kojim slučajem bio ministar Mosta, jednako bih ga branio”, poručio je Plenković.

Naši će kolege odlučivati kakvo je povjerenje kolegi Mariću, birači i javnost sve to prate i vide i u ovo vrijeme razotkrivanja prate sve i donose zaključke, kaže Plenković i dodaje da ta razina manipulacije i laži neće proći.

“Monstruozne optužbe da ja i ova Vlada štitimo kriminal u Agrokoru – neće proći. Ta nevjerojatna količina laži i spinova neće proći jer su lažne i jednostavno nisu istina”, zaključio je Plenković te još jednom pobrojao sve što je Vlada učinila oko Agrokora i dodao: “Sve aktivnosti koje poduzimamo, nisu politkantskog izbornog karaktera, nego u cilju zaštite hrvatskih interesa”.

“Ja nikad neću zlorabiti institucije države, niti će to raditi moja Vlada, niti HDZ. Između HDZ-a i Mosta je jedna razlika: mi vladamo odgovorno, a Most ima agendu rušenja”, ocijenio je premijer.

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:

1. Nacrt prijedloga zakona o morskom ribarstvu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

2. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o lovstvu (EU)

3. Nacrt konačnog prijedloga zakona o postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja (EU)

4. Nacrt konačnog prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (EU)

5. Nacrt prijedloga zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka (EU)

6. Prijedlog odluke o osiguranju sredstava za podmirenje dijela dugovanja zdravstvenih ustanova kojima je osnivač Republika Hrvatska prema veledrogerijama

7. 7.1. a) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Hrvatske autoceste d.o.o. za kreditno zaduženje, radi urednog servisiranja dospjelih kreditnih obveza – Grupa I
b) Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva, za kreditno zaduženje društva Hrvatske autoceste d.o.o., radi urednog servisiranja dospjelih kreditnih obveza – Grupa I

7.2. a) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Hrvatske autoceste d.o.o. za kreditno zaduženje, radi urednog servisiranja dospjelih kreditnih obveza – Grupa II
b) Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva, za kreditno zaduženje društva Hrvatske autoceste d.o.o., radi urednog servisiranja dospjelih kreditnih obveza – Grupa II

7.3. a) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Hrvatske ceste d.o.o. za kreditno zaduženje, radi financiranja investicijskih projekata i podmirenja kreditnih obveza u 2017. godini
b) Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva, za kreditno zaduženje društva Hrvatske ceste d.o.o., radi financiranja investicijskih projekata i podmirenja kreditnih obveza u 2017. godini

8. Prijedlog odluke o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike te za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda

9. Prijedlog odluke o instrumentima za usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije

10. Prijedlog uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2018. do 2022. godine za plaćanje obveza po Ugovoru o zakupu poslovnog prostora

12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Zagrebačkoj županiji za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb

13. Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za zatočene i nestale osobe

14. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za besplatnu dodjelu robe

15. a) 8. izvješće Republike Hrvatske o primjeni Europske socijalne povelje za razdoblje od 1. siječnja 2009. do 31. prosinca 2014. (članci 2., 5. i 6. te 2. i 3. Dodatnog protokola),
b) 9. izvješće Republike Hrvatske o primjeni Europske socijalne povelje za razdoblje od 1. siječnja 2010. do 31. prosinca 2013. (članci 7., 8., 16. i 17.),
c) 10. izvješće Republike Hrvatske o primjeni Europske socijalne povelje za 2015. i 2016. godinu – pojednostavljeno izvješće

16. Godišnje izvješće o izvozu robe s dvojnom namjenom u 2016. godini

17. Godišnje izvješće o obrani za 2016. godinu

18. Prijedlog zaključka u vezi s izradom Prijedloga strateškog pregleda obrane i Nacrta dugoročnog plana razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske

19. Prijedlog odluke o sudjelovanju Republike Hrvatske u simulacijskoj vježbi upravljanja u krizama Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora (CMX 17)

20. Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima

21. Prijedlog uredbe o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Kuvajta o uzajamnom ukidanju viza za nositelje diplomatskih, posebnih i službenih putovnica

22. a) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o europskom partnerstvu
b) Prijedlog zaključka u vezi s prihvaćanjem Izvješća o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o europskom partnerstvu

23. Prijedlozi za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad:

a) 21. međunarodnim sajmom “SASO 2017.” (Split, 25. do 28. listopada 2017. godine)
b) 9. dodjelom nagrada “Zlatna bilanca” (Zagreb 7. lipnja 2017. godine)

24. Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:

a) Joška Klisovića, u vezi sa Zakonom o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji
b) dr. sc. Željka Jovanovića, u vezi s prestankom važenja Zakona o pravobranitelju za djecu
c) Ivana Vilibora Sinčića, u vezi s rješavanjem problema deponija otpada u zaleđu Grada Zadra, na granici Općine Zemunik Donji i Grada Benkovca.

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:

1. a) Upravni spor, radi razrješenja položaja zamjenika ravnatelja Državne geodetske uprave – davanje odgovora na tužbu Upravnom sudu u Rijeci
b) Prijedlog zaključka o davanju ovlasti za zastupanje u postupku pred Upravnim sudom u Rijeci

2. a) Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu
b) Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu

3. Kadrovska pitanja

4. Informacije, pitanja i prijedlozi.

Facebook Komentari