Ustavni sud: Silobrčić i Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju djelovali izvan zakonskih i ustavnih okvira

U maloj vijećnici Rektorata Sveučilišta u Zagrebu održana je konferencija za novinare u povodu donesene Odluke Ustavnoga suda Republike Hrvatske od 25. travnja 2017., kojom je, u postupku za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom, na prijedlog Sveučilišta u Zagrebu, ukinuta osporavana odredba Etičkoga kodeksa Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju.

Uz rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa na konferenciji za novinare prisustvovali su prorektori Sveučilišta u Zagrebu: prof. dr. sc. Ante Čović, prorektor za organizaciju, kadrovski razvoj i međusveučilišnu suradnju, prof. dr. sc. Ivana Čuković-Bagić, prorektorica za studente, studije i upravljanje kvalitetom, prof. dr. sc. Mirjana Hruškar, prorektorica za prostorni razvoj i sustav kontrole kvalitete, red. prof. art. Mladen Janjanin, prorektor za umjetničko područje i međunarodni položaj Sveučilišta, prof. dr. sc. Miloš Judaš, prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju i prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije te odvjetnici Denis Bajs i suradnica Tea Šulentić iz Odvjetničkoga društva Mihočević i Bajs.

Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 25. travnja 2017., ukinuo je odredbu Etičkoga kodeksa Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju, kojom je Etički odbor uzurpirao ovlasti izvan zakonskih i ustavnih okvira.

Naime, izmjenama i dopunama Etičkoga kodeksa koje je Odbor za etiku, pod predsjedanjem akademika Vlatka Silobrčića, donio 15. lipnja 2015. uveden je “hijerarhijski red postupanja” u kojem su etička tijela u sustavu visokoga obrazovanja utvrđena kao tijela nižega ranga, dok je Odbor za etiku proglašen “završnom razinom” u etičkim postupcima. Time je evidentno i grubo narušeno ustavno načelo autonomije sveučilišta jer su sveučilišna tijela hijerarhijski podvrgnuta jednom državnom tijelu.

Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti spornih odredbi (čl. 7., st. 4.) Etičkoga kodeksa Odbora za etiku podnijelo je Sveučilište u Zagrebu u prosincu 2016. godine, potaknuto, prije svega, činjenicom da je upravo temeljem navedenih uzurpiranih ovlasti Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju “kao saborsko etičko tijelo uvučen u medijsku i političku kampanju koja se teško može dovesti u sklad s etičkim standardima” (Priopćenje za javnost Sveučilišta od 31. 10. 2016.).

Nakon odluke Ustavnoga suda, kojom je djelovanje Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju vraćeno u zakonske i ustavne okvire, postavlja se ključno pitanje utvrđivanja etičke, političke, i moguće zakonske odgovornosti aktera koji su u proteklim mjesecima, unatoč dokumentiranim upozorenjima, sustavno zloupotrebljavali Odbor za etiku u političke i medijske svrhe.

U tom kontekstu posebno zabrinjava činjenica da krnji i delegitimirani sastav Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju još uvijek nije razriješen i da Sabor još uvijek nije pokrenuo postupak imenovanja novog sastava Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju pred kojim je iznimno zahtjevna zadaća – vraćanja vjerodostojnosti tom saborskom etičkom tijelu.

Facebook Komentari