Potpore Sisačko moslavačke županije za manifestacije u poljoprivredi

U Vinariji Trdenić u Popovači župan Ivo Žinić je potpisao i uručio potvrde o dodjeli potpora za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama u 2017. godini.

Dodijeljene su 34 potpore u ukupnom iznosu od 299.000 kuna.

“Riječ je o potporama, našim Savezima, Udrugama i OPG-ima, pa i općinama koje su registrirani za poljoprivrednu proizvodnju , dakle za sudjelovanjina manifestacijama, sajmovima. Dodijelit ćemo 34 potpore, i ukupni iznos je 299.000 kn.

Nisu to prevelika sredstva ali su vrlo značajna za organizaciju manifestacija koje će se održavati n apodručju naše županije, a s ciljem promocije naše županije”, kazao je župan Sisačko moslavački Ivo Žinić.

Facebook Komentari