Hrvatska na sudu EU jer nije ugradila direktivu, Udruga Franak se pita: Radi li Zdravko Marić u interesu banaka ili u interesu građana

Ad

Europska komisija prijavila je Hrvatsku Sudu EU jer nije u svoje zakonodavstvo prenijela direktivu o hipotekarnim kreditima.

Tom se direktivom žele poboljšati mjere zaštite potrošača uvođenjem odgovornog postupanja pri davanju zajmova kako bi se izbjeglo ponavljanje krize s napuhavanjem balona na tržištu nekretnina. Prijava Sudu treći je korak u proceduri kažnjavanja država koje ne prenose ili ne provode zakone EU i u krajnjoj fazi može rezultirati novčanim kaznama.

Na informaciju da je Hrvatska prijavljena sudu EU-a jer nije u svoje zakonodavstvo prenijela direktivu o hipotekarnim kreditima, oglasili su se iz Udruge Franak.

Priopćenje donosimo u cijelosti:

“Direktiva o hipotekarnim kreditima donesena je 2014. godine, a zemlje članice EU-a su je morale najkasnije do 21. ožujka 2016. implementirati u odgovarajući zakon, što je u našem slučaju Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju.

Ta direktiva donesena je upravo zato kako bi se izbjegli slučajevi kakav je bio “slučaj Franak”.

Nositelj izrade zakona bio je današnji ministar financija Zdravko Marić. Europska komisija predložila je te mjere još 2011. godine kako bi europski potrošači koji kupuju stan ili kuću na kredit bili bolje informirani o svim mogućim rizicima.

Zakon na osnovu te direktive trebao bi riješiti probleme kao što su neodgovorno ponašanje zajmodavaca, obmanjujuće oglašavanje, probleme rizičnih kreditiranja u stranoj valuti te nedostatne predugovorne informacije od strane banaka.

Kako Hrvatska ovu direktivu nije provela do današnjeg dana odnosno nije donijela Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju, hrvatski potrošači ne mogu pri ugovaranju hipotekarnih kredita ili u slučaju poteškoća s otplatom ostvariti zaštitu koja je direktivom zajamčena.

Time ne samo da su hrvatski građani teško diskriminirani u odnosu na ostale građane EU, već se tako ometa i tržišno natjecanje, zbog čega naši korisnici kredita plaćaju veće cijene kredita.

Zbog kašnjenja ministra financija veću cijenu ne plaćaju samo građani, već je sada u opasnosti i državni proračun kojem prijete visoke kazne. Postavlja se pitanje zašto Ministar financija Zdravko Marić kasni s donošenjem Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju iako je nacrt bio zgotovljen još prošle godine te se pitamo radi li Zdravko Marić u interesu banaka ili u interesu građana koji mu daju mjesečnu plaću.

Facebook Komentari