Vlada je na zatvorenoj sjednici donijela još nekoliko razrješenja i imenovanja

Vlada je u četvrtak na zatvorenom dijelu sjednice donijela i nekolicinu odluka o razrješenjima i imenovanjima članova raznih povjerenstava, zavoda, upravnih vijeća.

Raspravljalo se i o kadrovskim pitanjima:

Pomoćnikom ministra vanjskih i europskih poslova imenovan je dr. sc. Tomislav Lendić.

Vlada je, na osobni zahtjev, razriješila dužnosti pomoćnika ministra znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Srećka Tomasa, te je imenovala novu pomoćnicu ministra, prof. dr. sc. Ivanu Franić.

Na osobni zahtjev, Vlada je, s danom 5. svibnja, razriješila i pomoćnicu ministra zdravstva prim. dr. sc. Delfu Radić-Krišto.

Državnom službeniku Veliboru Drakuliću, dr. med., kojem istječe ovlaštenje od šest mjeseci, Vlada je s danom 8. svibnja, ponovno dala ovlaštenje za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva zdravstva, do provedbe javnog natječaja za imenovanje glavnog tajnika Ministarstva zdravstva, a najdulje do šest mjeseci.

Vlada je povukla ovlaštenje državnom službeniku Hrvoju Žulju za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva kulture, te ga je imenovala glavnim tajnikom Ministarstva kulture temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju.

Prije isteka mandata, razriješen je dosadašnji pomoćnik ravnatelja za informacijske tehnologije Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje Ozren Pezo, te su imenovani novi pomoćnici ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, i to Hrvoje Jezidžić, pomoćnikom ravnatelja za informacijske tehnologije te Tea Strbad, dr. med. pomoćnicom ravnatelja za medicinske poslove.

Razriješeni su dosadašnja predsjednica Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za toksikologiju i antidoping doc. dr. sc. Dunja Rogić te članovi Vlado Zenko i Maja Lugarić. Novim predsjednikom Upravnoga vijeća zavoda, imenovan je doc. dr. sc. Tomislav Madžar, dr. med., a članicama dr. sc. Maja Peraica, dr. med. i Antoaneta Bilić.

Vlada je razriješila dosadašnjeg vršitelja dužnosti predsjednika Upravnoga vijeća Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Josipa Mihaljevića, dr. med., te članice Višnju Grgurić-Štimac, dr. med. dent. i Vesnu Mandarić. Predsjednikom Upravnoga vijeća Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova, Vlada je imenovala Velibora Drakulića, dr. med., a članovima mr. sc. Žarka Udiljaka i Tihomiru Ivanda, dr. med. dent.

Razriješeni su dosadašnji predsjednik i članovi Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za telemedicinu Ozren Pezo, Tatjana Prenđa Trupec i Mario Budimir. Novim predsjednikom Upravnoga vijeća imenovan je Hrvoje Jezidžić, a članovima Tomislav Šimičević i Ivan Bekavac, dr. med.

Razriješeni su i dosadašnji predsjednik i članovi Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za transfuzijsku medicinu Neven Tučkar, dr. med, Katica Boban i Sibila Žabica. Neven Tučkar ponovno je imenovan predsjednikom Upravnoga vijeća zavoda, a novim su članicama imenovane prof. dr. sc. Lada Zibar, dr. med. i Javorka Dodig, dr. med.

Vlada je razriješila dosadašnjeg predsjednika i članove Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za hitnu medicinu Matu Devčića, dr. med., Slavena Babića, dr. med., i Jasminku Hlupić, dr. med. Novim je predsjednikom Upravnoga vijeća zavoda imenovan Mislav Herman, dr. med., a članovima prim. dr. sc. Sanda Stojanović Stipić, dr. med., te ponovno Slaven Babić, dr. med.

Razriješeni su dosadašnja predsjednica i članovi Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, prof. dr. sc. Jadranka Mustajbegović, dr. med., Andreja Šantek i Dunja Skoko-Poljak, dr. med. Novim predsjednikom Upravnoga vijeća zavoda imenovan je doc. dr. sc. Krunoslav Capak dr. med, a članovima mr. sc. Milija Baldić-Lukšić, dr. med. dent. te Robert Markt.

Vlada je razriješila dio dosadašnjih članova Upravnoga vijeća Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi i to: Danicu Kramarić, dr. med., Vlastu Zmazek, Tihomira Ivandu, dr. dent. med., mr. sc. Ivana Šoštarčića i Željka Miličevića. Novim su članovima Upravnoga vijeća imenovani mr. sc. Emanuela Herceg, Ljiljana Vuletić, dr. sr. Mate Car, dr. med., Ivan Lerotić, dr. med., te Ante-Janko Bobetko.

Razriješeni su dosadašnji predsjednik i članovi Upravnoga vijeća Agencije za lijekove i medicinske proizvode Stanko Belina, dr. med, doc. dr. sc. Natalija Dedić Plavetić, dr. med., mr. sc. Fedor Dorčić, dr. med., mr. sc. Hrvoje Pezo i Velibor Drakulić, dr. med. Predsjednikom Upravnoga vijeća agencije ponovno je imenovan Stanko Belina, dr. med., a članovima Danica Kramarić, dr. med., mr. sc. Fedor Dorčić, mr. sc. Hrvoje Pezo i doc. dr. sc. Srećko Marušić, dr. med.

Vlada je, na njihov osobni zahtjev, utvrdila prijedlog odluke o razrješenju dosadašnjih članova Nacionalnoga vijeća za razvoj ljudskih potencijala i to: Marka Borasa Mandića, Vlatku Marčan, Davora Majetića, Stankicu Vrban i mr. sc. Sanju Pozaić-Crnković. Vlada je u Hrvatski sabor uputila i prijedlog odluke o imenovanju dijela članova Nacionalnoga vijeća za razvoj ljudskih potencijala, kao predstavnike nadležnih ministarstava i institucija, i to dr. sc. Željka Kraljičaka, Matu Pešuta, Jasminku Martinović, Božu Pavičina i Irenu Bačelić.

Skupštini društva Državne nekretnine d.o.o., Vlada je predložila opoziv dosadašnjih članova Nadzornog odbora društva: Alena Čička, Josipa Tice i Branka Vignjevića, te izbor novih članova Nadzornog odbora, i to Hrvoja Ćosića i Ivanu Pintar, najviše na vrijeme od šest mjeseci, sukladno Odluci o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Vlada je Skupštini društva Državne nekretnine d.o.o., također predložila opoziv dosadašnje predsjednice Uprave mr. sc. Katarine Čop Bajde i člana Uprave Javora Marovića, te imenovanje mr. sc. Katarine Čop Bajde članicom Uprave – direktoricom društva Državne nekretnine d.o.o., najdulje na vrijeme od šest mjeseci, sukladno Uredbi o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja kandidata za predsjednika i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Glavnoj skupštini društva Zrakoplovno-tehnički centar d.d. predložen je opoziv dosadašnjih članova Nadzornog odbora društva Vildane Megla, Ivana Benete, Nike Rimca i prof. dr. sc. Boška Pribičevića, te izbor novih članova Nadzornog odbora društva Zrakoplovno-tehnički centar d.d., najviše na vrijeme od šest mjeseci, sukladno Odluci o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Za izbor se predlažu Vildana Megla, Ivan Beneta, Josip Štimac i Hrvoje Mršić.

U Povjerenstvo za praćenje provedbe javne rasprave o programskim obvezama iz Prijedloga ugovora između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2022., Vlada je imenovala za svoje predstavnike mr. sc. Tomislava Jelića i Melitu Holetić.

Facebook Komentari