Aleksić na sudu: Nisam znao da banke na nepošten način jednostranom odlukom mijenjaju kamate

– Unatoč činjenici da sam proveo konverziju CHF kredita aneksom ugovora, i dalje se imam pravo pozivati na ništetnost odredaba iz osnovnog ugovora jer ovo nije ugovor, nego aneks – istaknuo je na glavnoj raspravi o ništetnosti ugovora o kreditu u CHF tadašnje Hypo banke Goran Aleksić, saborski zastupnik Snage te argumentirao da je banka i u konverziji ponovo jednostrano odredila kamatne stope kao i u CHF kreditu.

– Moje je mišljenje da su se kod konverzije morali primijeniti uvjeti kreditiranja koji su vrijedili na temelju tržišnih odnosa s početka ugovornog odnosa, inače su ništetni – izložio je Aleksić svoje viđenje sutkinji Carmen Topalušić​ koja ga je upozorila da ne može pravno izlagati ono što je već s odvjetnicom Nicole Kwiatkowski obrazložio u podnescima, nego – svjedočiti.

Dok se Kwiatkowski pozvala na dvije odluke Ustavnog suda, o vraćanju na ponovno odlučivanje slučaja Franak i ustavnosti konverzije, Hrvoje Matić, odvjetnik Addika, pravnog sljednika Hypa, ustvrdio je da su, prema Ustavnom sudu, konverzijom ostvareni legitimni ciljevi i za ovakve postupke više nema pravnog interesa.

Aleksić je u svjedočenju pojasnio da je kredit u CHF-u podigao jer je bio jeftiniji, no nije znao da je način promjene kamate odlukom banke nepošten te o tome nije pitao ni osobnu bankaricu za koju također pretpostavlja da nije znala. Također, banka ga nije upozorila da HNB štiti tečaj kune u odnosu na euro, ali ne i na CHF.

“Objasnio sam da nisam vidio tada nikakvu razliku između valuta CHF i EURO, i da sam se odlučio na CHF samo zbog toga jer je CHF kredit imao za oko 2 postotna boda manju kamatnu stopu, a EURO kredit imao je potpuno jednaku nepoštenu formulaciju za promjenu kamatne stope – za što tada nisam znao da je nepošteno, a pretpostavio sam da nije to znala niti moja osobna bankarica”, objasnio je Aleksić svoju izjavu na fb-u.

Tijekom otplate tražio je objašnjenje za rast kamate i metodologiju izračuna, a prije konverzije banci ponudio dogovor oko kamate. Odvjetnik Addika istaknuo je da je kamata za CHF uvijek ostala niža od one za isti kredit u euru. S obzirom na to da je osobna bankarica na čuvanju trudnoće, njezino saslušanje odgođeno je za rujan, prenosi Večernji list.

aleksicsud

Facebook Komentari