Trgovački sud povećao popis tvrtki protiv kojih se ne možete sudovati zbog Lex Agrokora

Trgovački sud dopunio je popis tvrtki protiv kojih se ne može pokrenuti postupak zbog Lex Agrokora, te dodao odredbu po kojoj se to može, ali za postupke koji se odnose na sporove iz radnih odnosa.

Zabranjuje se pokretanje i vođenje parničnih, ovršnih, upravnih i postupaka osiguranja i ostvarenja prava na odvojeno namirenje osim postupaka koji se odnose na sporove iz radnih odnosa te se nalaže prestanak izvršavanja osnova za plaćanje protiv:

a) dužnika AGROKOR koncern za upravljanje društvima, proizvodnju i trgovinu poljoprivrednim proizvodima, dioničko društvo Zagreb (Grad Zagreb) Trg Dražena Petrovića br.3, OIB:05937759187,
b) povezanih i ovisnih društava dužnika:
1) AGROKOR – TRGOVINA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 40715974731 (100%), koje društvo drži udjele u društvu:
i. AGROKOR-ENERGIJA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 43546169521 (100%) koje društvo drži udjele/dionice u društvima:
a) A.N.P. Energija d.o.o., Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 81033553099 (34,96%), koje društvo drži udjele u društvu:
a-1) Energija Gradec d.o.o., Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 83373928482 (100,00%)
2) AGROLAGUNA d. d. sa sjedištem u Poreču, Mate Vlašića 34, OIB: 84196188473, (34,21%);
3) BELJE d.d. Darda sa sjedištem u Dardi, Svetog Ivana Krstitelja 1a, OIB: 92404445155, (BLJE-R-A 29,17%, BLJE-R-B 74,77%);
4) Belje Agro-vet d.o.o., Darda, Mece, Kokingrad 4, OIB 78769491591 (Belje d.d.100%)
5) JAMNICA d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Getaldićeva 3, OIB: 05050436541 (75,92%), koje društvo drži udjele/dionice u društvima:
i. MLADINA d.d. sa sjedištem u Jastrebarskom, Bana Josipa Jelačića 85 ,OIB: 00233318664, (60,89%);
ii. ROTO DINAMIC d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Samoborska cesta 102, OIB: 24723122482, (100%), koje društvo drži udjele u društvu:
a) VINARIJA NOVIGRAD d.o.o., Rijeka, Tome Strižića 8, OIB: 67539583469 (100 %)
iii. DB Kantun Veleprodaja d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Samoborska cesta 102, OIB: 57339268482 (Roto Dinamic 100%)
6) KONZUM d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Marijana Čavića 1/a, OIB: 29955634590 (61,78%) koje društvo drži udjele/dionice u društvima:
i. PIK Vrbovec d.d. sa sjedištem u Vrbovcu, Zagrebačka 148, OIB: 78909170415 (87,07%), koje društvo drži udjele u društvu:
a) Industrija mesa d.o.o., Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 75501147946 (100%)
ii. Žitnjak d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Marijana Čavića 8, OIB: 25435300118, Marijana Čavića 8 (80,43%);
iii. Euroviba d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Marijana Čavića 1/a, OIB: 19818276224 ([94,55] %);
iv. KRKA d.o.o. sa sjedištem u Šibeniku, Bana Josipa Jelačića 13, OIB: 45256190469 ([82,41] %);
v. MULTIPLUS CARD d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 18207737728 ([75] %);
vi. Aureum Stella d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Marijana Čavića 1/a, OIB: 92567161547 (100%);
vii. Bio zone d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Marijana Čavića 1/a, OIB: 69838261198 (100%)
viii. Jolly projekti jedan d..o.o. sa sjedištem u Drnišu, Trg kralja Tomislava 2, OIB: 17172717699 (100%);
ix. SK -735 d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Marijana Čavića 1 /A, OIB: 81441487023 (100%);
x. Latere Terram d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Marijana Čavića 1 /A, OIB: 68289779337 (100%);
xi. Pet-prom ulaganja d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Marijana Čavića 1 /A, OIB: 77713684270 (100%)
xii. VELPRO CENTAR d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Marijana Čavića 1, 0IB: 46660800468 (100%)
xiii. TERRA ARGENTA d.o.o., Vukovar, Sajmište 113/c, OIB 20453182684 (95%)
7) LEDO d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Čavićeva 1a, OIB: 87955947581 (48,11%) koje društvo drži udjele u društvu:;
i. IRIDA d.o.o sa sjedištem u Daruvaru, Petra Zrinskog 34, OIB: 72383446154 (100%);
8) L.G. Moslavina d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 55613437019 (100%);
9) mStart d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 11a, OIB: 19895453012 (100%), koje društvo drži udjele u društvu:
i. MONDO-TERA d.o.o., Zagreb, Marijana Čavića 1/a, OIB: 14072680184 (100,00 %)
10) PIK-VINKOVCI d.d. sa sjedištem u Vinkovcima, Matije Gupca 130, OIB: 17774531631 (42,06%), koje društvo drži udjele/dionice u društvima:
i. EKO BIOGRAD d.o.o., Vinkovci, Matije Gupca 130, OIB: 42005576448, (100,00 %)
ii. FELIX d.o.o. Vinkovci, Vinkovci, Matije Gupca 130, OIB: 94397504836, (100,00 %)
iii. Poljoprivreda j.d.o.o., Vinkovci, Matije Gupca 130, OIB: 06919626383 (100,00 %)
11) ROTO ULAGANJA d.o.o. sa sjedištem u Rijeci, Tome Strižića 8, OIB: 28189962659 (100%);
12) SOLANA PAG d.d. sa sjedištem u Pagu, Svilno bb, OIB: 34949147151 (96,93%);
13) TISAK d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 11a, OIB: 75917721668 (51,34%), koje društvo drži udjele/dionice u društvima:
i. Backstage d.o.o., Zagreb, Slavonska avenija 11 a, OIB: 84411860203 (50%)
ii. Tisak-usluge d.o.o, Zagreb, Slavonska avenija 11 a, OIB: 85003955783 (100%)
iii. Tisak inPost d.o.o., Zagreb, Slavonska avenija 11 a, OIB 21436767937
iv. PHOTO BOUTIQUE d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 60/1, Zagreb, OIB: 73727912033 (100%)
v. VJESNIK-USLUGE d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 4, OIB: 21825610728 (27%)
14) ZVIJEZDA d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Marijana Čavića 1, OIB: 91492011748, (51,84%) koje društvo drži udjele u društvu:
i. SOJARA d.o.o. sa sjedištem u Zadru, Ulica 84 Gardijske bojne HV Termiti 40, OIB: 87720689078 (100%);
15) VUKOVARSKI POLJOPRIVREDNO INDUSTRIJSKI KOMBINAT d.d. (VUPIK d.d.) sa sjedištem u Vukovaru, Sajmište 113/C, OIB: 06849543412 (VPIK-R-A 7,26%, VPIK-R-A 7,26%);
16) A007 d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Marijana Čavića 1a, OIB: 42312821469 (100%);
17) 360 MARKETING d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 76677251901 (100%);
18) ADRIA RETAIL d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Marijana Čavića 1/a, OIB: 00776795695 (100%);
19) ADRIATICA.NET d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Izidora Kršnjavog 1, OIB: 20350489217 (92,35%), koje društvo drži udjele/dionice u društvima:
i. ATLAS d.d., Dubrovnik, Vukovarska 19, OIB 02041978827 (67,11%)
ii. KOMPAS d.o.o., Poreč, Mate Vlašića 20, OIB 13785319050 (100 % ATLAS d.d.)
iii. go.adriatica d.o.o., Zagreb, Izidora Kršnjavog 1, OIB: 75299430948 (100,00%)
20) ALIQUANTUM ULAGANJA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 25317715808 (100%);
21) HOTEL FORUM d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 62755106142 (100%);
22) PLODOVI PODRAVINE d.o.o. sa sjedištem u Ferdinandovcu, Grgura Karlovčana 2/a, OIB: 40177414551 (100%);
23) Poliklinika Aviva sa sjedištem u Zagrebu, Nemetova, OIB: 01916835772 (70%);
24) RIVIJERA d.d. sa sjedištem u Ičićima, Liburnijska 46, OIB: 80911267020, (91,32%)
25) BELJE ABC d.o.o., Beli Manastir, Imre Nagya 1, OIB: 00051870955 (Belje d.d. 100,00 %)
26) DALMARINA d.o.o., Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 88061796935 (80,00%), koje društvo drži udjele u društvu:
i. KONSOLIDATOR d.o.o., Zagreb, Nova Ves 11, Zagreb, OIB: 73678065415 (33,00%)
27) GULLIVER TRAVEL d.o.o., Dubrovnik, Obala Stjepana Radića 25, OIB: 25636115130 (30,00 %)
28) KARISMA HOTELS ADRIATIC d.o.o,. Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 77301543615 (33,00 %) koje društvo drži udjele/dionice u društvima:
i. ADRIASENSE d.o.o., Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 87006524500 (100,00 %)
ii. KHA tri d.o.o., Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 23699589651 (100,00 %)
iii. KHA pet d.o.o., Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 83931898966 (100,00 %)
iv. HOTELI KOLOČEP d.d., Koločep, Donje Čelo 45, OIB: 30328587951 (95,15 %)
v. HOTELI ŽIVOGOŠĆE d.d., Živogošće, Porat 136, OIB: 88429213928 (KARISMA HOTELS ADRIATIC d.o.o. 64,57 %; ADRIASENSE d.o.o. 31,08 %)
29) KHA četiri d.o.o., Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 34678966530 (25,00 %)
30) KOR – BROKER d.o.o., Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 05673278055 (100,00 %)
31) PROJEKTGRADNJA d.o.o., Gornja Vrba, Vrbska ulica 3, OIB: 19659143269, (75,8 %)
32) ZAGREB PLAKAT d.o.o., Zagreb, Koturaška 51, OIB: 32111742300 (49,00 %)“

Facebook Komentari