Ministarstvo državne imovine traži upravu za Narodne Novine, koje su za Kukuriku koalicije postale gubitaš

Ministarstvo državne imovine objavilo je Javni natječaj za odabir predsjednika i dva člana Uprave Narodnih novina, na četiri godine.

Kandidati moraju imati završen najmanje diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske ili pravne struke; najmanje deset godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju navedeni stupanj obrazovanja, od kojih je najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim položajima; radno iskustvo u organiziranju rada i vođenju poslova; nepostojanje sukoba interesa sukladno odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa , te Kodeksa korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele; znanje najmanje jednog svjetskog jezika; da kandidat nije kažnjen za kazneno djelo zlouporabe stečaja, zlouporabe u postupku stečaja, pogodovanja vjerovniku ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakonika Republike Hrvatske i to za vrijeme od pet godina od pravomoćnosti presude kojom je osuđen, s time da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne, da kandidatu nije izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za vrijeme dok traje ta zabrana;
nepostojanje pravomoćnog rješenja nadležnog suda o provođenju istrage, nepostojanje potvrđene optužnice, presude o izdavanju kaznenog naloga, te nepostojanje nepravomoćne presude.

Tvrtka je 64 godine poslovala pozitivno, no pod upravom koju je postavila Kukuriku koalicija ostvareni su milijunski gubici, u medijima se spominjalo 17 milijuna kuna.

Facebook Komentari