Usvojen Kuščevićev prijedlog subvencioniranja stambenih kredita, evo koji su uvjeti

Na svojoj sjednici od 13. travnja 2017. Vlada Republike Hrvatske usvojila je Prijedlog Zakona o subvencioniranju stambenih kredita i Izmjenu Uredbe o tarifi upravnih pristojbi koje je izradilo Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja.

Prijedlog Zakona o subvencioniranju stambenih kredita omogućuje građanima do 45 godina starosti koji u vlasništvu nemaju stan, odnosno kuću ili koji u vlasništvu imaju samo jedan stan ili kuću koju prodaju radi kupnje većeg stana ili kuće, odnosno gradnje kuće, zbog potreba vlastitog stanovanja, da po povoljnijim uvjetima riješe svoje stambeno pitanje.

Temeljem tog zakona Država će prve četiri godine plaćati 1/2 iznosa ukupnog obroka kredita i to unaprijed za tekuću kalendarsku godinu. Otplata se može produžiti za godinu dana zbog utvrđenog invaliditeta, a dvije godine za svako živorođeno odnosno posvojeno dijete u razdoblju subvencioniranja kredita. Subvencije se odnose na kupnju kuće odnosno stana do 100.000 eura po cijeni do najviše 1.500,00 eura po m2.

Efektivna kamatna stopa ne može biti veća od 3,75% godišnje, te po proteku prve četiri godine otplate kredita, a najmanje dvije godine, ne može biti viša od 10% od kamatne stope određene za prve četiri godine otplate.

Subvencioniraju se krediti za čije je dobivanje zahtjev podnesen nakon stupanja na snagu ovoga Zakona a subvencija se može dobiti za kupnju novog ili rabljenog zakonito izgrađenog stana odnosno kuće te za gradnju kuće. Zahtjev za subvencioniranjem kredita moći će se podnositi nakon što Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavi javni poziv u Narodnim novinama, a to će se učiniti nakon što Prijedlog Zakona prođe proceduru usvajanja i stupi na snagu.

Za provedbu ovog Zakona u državnom proračunu za 2017. na kontu Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama osigurano je 17,5 milijuna kuna. U državnom proračunu bit će osigurana sredstva za izvršenje ugovornih obveza do i nakon prestanka važenja Zakona, 30. rujna 2021., sve sukladno obvezama iz ugovora.

Vlada je prihvatila predloženo zakonsko rješenje kao jednu od mjera smanjenja iseljavanja mladih obitelji u druge države članice Europske unije iz ekonomskih razloga, koji se na taj korak odlučuju dijelom i zbog stjecanja financijskih sredstava za rješavanje svog stambenog statusa. U Hrvatskoj je sve manji broj živorođene djece, a primjetan je i mali broj djece u obiteljima, dijelom zbog nedostatka stambenog prostora, odnosno visokih cijena stambenih kredita. Stariji dijelovi naselja se ne obnavljaju što dovodi do njihovog polaganog propadanja jer je za kuće ili stanove koji nisu novi, osim kredita za kupnju nekretnine, potrebno uložiti i sredstva za obnovu i adaptaciju prostora. Na taj način središta gradova ostaju nenaseljena i polako ali sustavno propadaju. Za pomoć pri rješavanju ovih problema te za poticanje ostvarenja prihvatljivijih stambenih kredita od kreditnih institucija nedostaje važeća zakonska regulativa kojom bi se omogućila financijska pomoć, te lakše i sigurnije rješavanje stambenog statusa.

Izmjenom Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi smanjuje se broj skupina građevina i iznosi upravnih pristojbi za izdavanje akata iz upravnog područja prostornog uređenja i graditeljstva.

Naime, izmjenama Zakona o gradnji propisano je novo razvrstavanje građevina na 3 umjesto 5 dosadašnjih skupina. Stoga je potrebno izmjenom Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi propisati upravne pristojbe za izdavanje građevinske i uporabne dozvole za građevine razvrstane u nove 3 skupine.

Izmijenjenom Uredbom smanjuje se minimalni iznos upravne pristojbe za izdavanje građevinskih i uporabnih dozvola za građevine za koje se provodi procjena utjecaja na okoliš i prihvatljivost zahvata za ekološku mrežu, a koje ne izdaje Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja s 14 000 na 12 000 kuna.

Smanjuje se i iznos upravne pristojbe za izdavanje lokacijske dozvole, rješenja o izmjeni i/ili dopuni lokacijske dozvole i dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine za zgradu koja nije veća od 600 m2 s 10 000 na 800 kuna , a za zgradu bruto građevinske površine od 600 m2 do 2 000 m2 s 10 000 kuna na 2 500 kuna.

Tekst Prijedloga Zakona o subvencioniranju stambenih kredita i tekst Izmjena Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi moguće je pročitati na mrežnoj stranici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja www.mgipu.hr.

Kuščevićev prijedlog: Država će subvencionirati kamate na kredite za stan ili kuću, evo pod kojim uvjetima

Facebook Komentari