Evo što je sudac Mislav Kolakušić rekao u očitovanju na zahtjev Konzuma za njegovim izuzećem u stečajnom postupku

Sudac Mislav kolakušić očitovao se oko zahtjeva za izuzećem koje je zatražio Konzum, a u stečajnom postupku kojeg je zatražio Ovum d.o.o.

Predmet: Zahtjev za izuzeće suca u predmetu St-1064/17
Veza: 29 Su:432/17 od 12. travnja 2017.

O Č I T O V A N J E

u svezi navoda u podnesku – zahtjevu za izuzeće dužnika od 12. travnja 2017. u stečajnom postupku povodom prijedloga OVUM d.o.o. za proizvodnju i trgovinu Zagreb, Gradišćanska 34, OIB:93991942410, za pokretanje stečajnog postupka nad KONZUM trgovina na veliko i malo d.d., Zagreb, Marijana Čavića 1/a, OIB:29955634590, očitujem se kako slijedi:

Izjavljujem da nije ostvaren ni jedan zakonom određen element za izuzeće suca u ovom sudskom postupku.

Republika Hrvatska je moderna demokratska država u kojoj su sudski postupci javni. Zakoni se donose na temelju javne rasprave u kojoj sam kao sudac dužan sudjelovati iz stručnih i moralnih razloga.

Proces donošenja sudske odluke odvija se isključivo putem logičkih procesa u svijesti svakog pojedinog suca u predmetu koji mu je dodijeljen u rad. Smatram da sudac javnim istupima u svezi Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku (NN 32/17), ni na koji način ne može utjecati na donošenje vlastite odluke u smislu da bi ga učinilo pristranim.

U Zagrebu 13. travnja 2017.

Sudac
Mislav Kolakušić

Konzum zatražio izuzeće suca zagrebačkog Trgovačkog suda Mislava Kolakušića, evo zašto

Konzum u protuudaru na Ovum d.o.o. koji je pokrenuo stečajni postupak: Bojkot, nema novih narudžbi

Facebook Komentari