Župan Žinić: Zaštita Zrinske gore, vrijednog krajobraza, prirodnog bogatstva flore i faune vrlo je bitna

Piše: Dražen Prša

Zaključke sa sastanka, koji je u Velikom kabinetu Sisačko-moslavačke županije u Sisku održan javnosti je predstavio župan Ivo Žinić:

Zrinska gora koja se proteže između više jedinica lokalne samouprave, s juga Hrvatske Kostajnice i Dvora, zapadno Gline i Gvozda, sjeverno Petrinje i istočno Donjih Kukuruzara, svakako je bitna za njihov razvoj.

Razgovori oko zaštite Zrinske gore vode se već duže vrijeme, od 2010. intenzivnije. Postupak provođenja zaštite nije jednostavan. Potrebno je provesti čitav niz preliminarnih postupaka, izraditi određene studije, geodetske podloge koje su za zaštitu bitne.

Po sadašnjim istraživanjima ima preko 30 000 hektara područja koje bi trebalo zaštititi. Došli smo do zaključka da bi se išlo na povezivanje užeg područja, ne cijelog područja Zrinske gore.

Već ona područja koja su zaštićena kroz „Naturu 2000“ omogućavaju povezivanje zaštite i obala rijeke Une i područja Zrinske gore. Došli smo do zaključka da bi najbolje bilo da ovo područje bude regionalni park. Ima tu i mogućnost da bude zaštićeni krajobraz.

U regionalnom parku su dozvoljene i gospodarske i druge aktivnosti i zahvati koji ne ugrožavaju bitno obilježja i ulogu samog parka. Pokrenut ćemo postupak izrade određenih studija preko našeg Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša u suradnji s našom Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima, koja će imati zadaću pokrenuti cijeli taj postupak.“

Na sastanku, kojem je nazočila i zamjenica župana Anita Sinjeri-Ibrišević, nisu bili svi gradonačelnici, pa njihova razmišljanja, rekao je župan, u ovom trenutku nemamo. Bili su nazočni načelnici triju općina (Donji Kukuruzari, Dvor i Gvozd) koji su suglasni da se krene u realizaciju i donošenje odluke o prihvaćanju odluke da to bude regionalni park. Procedura ovisi i o Agenciji za zaštitu prirodne baštine, koja treba dati svoje mišljenje.

„Svakako smatram da će budući regionalni park biti značajan za razvoj ovog kraja, jer vidimo mogućnost da kroz sredstva uz Ruralnog razvoja pokušamo pokrenuti gospodarstvo,“ zaključio je župan Ivo Žinić.

Facebook Komentari