U Hrvatskoj nove droge: Sve više mladih uzima Galaxy zbog kojeg dolazi do pomračenja uma

Piše: Dražen Prša

Poznato je kako je raširenost i konzumacija sintetičkih kanabinoida sve veća među mladima, no na ilegalnom se tržištu svakog dana javljaju nove droge.

Nakon okrutnog ubojstva Tina Šunjerge koji je ubio svoje roditelje, ubojstvo koje se povezuje s navodnom ovisnošću o drogi, ponovno se u javnosti čuje pitanje raširenosti opijata među mladima.

Najviše se konzumira marihuana, dok je na drugome mjestu amfetamin, a zatim heroin i kokain, rekao je za Slobodnu Dalmaciju Dušan Jenjić, voditelj Službe kriminaliteta droga PU splitsko-dalmatinske.

Dodaje kako je u razdoblju od proteklih pet godina, policija već u začecima prepoznala trend sve češće konzumacije amfetamina te su paralelno pojačali rad na navedenoj problematici. Tako su 2012. godine zaplijenili 1,2 kilograma amfetamina, a prošle godine pet puta više, čak 6,8 kilograma.

“Kod amfetamina je specifična agresija u ponašanju kod konzumenata tako da često prilikom uhićenja pružaju otpor. Do 2010. godine ta vrsta droge je kod nas bila prisutna u mizernim količinama, ali 2011. ukupno je zaplijenjeno 10,61 kg amfetamina, a kao što se vidi iz statističkih podataka prošle godine smo otkrili veću količinu nego heroina.

Tijekom 2016. naša uprava je po broju zapljena droga bila prva na području Hrvatske. Imali smo ih 1698, a podnijeli smo 187 kaznenih prijava zbog zlouporabe droga, i to najviše zbog prodaje i posjedovanja radi prodaje, a manji dio zbog uzgoja i uzgoja za osobne potrebe”, rekao je Jenjić.

Prema velikom europskom istraživanju konzumacije droga među mladima, čak četvrtina učenika barem jednom u životu probala je drogu koje se uzimaju najčešće u dobi između 15 i 24 godine.

Hrvatska se nalazi iznad europskog prosjeka po konzumiranju novih psihoaktivnih droga. Učenici najviše konzumiraju sintetski kanabinoid uličnog imena galaxy, koji može izazvati halucinacije, paranoje, depresiju i anksioznost. Sintetski kanabinoidi, spojevi su koji oponašaju učinke kanabisa, a ima ozbiljne posljedice na zdravlje.

Facebook Komentari