Sud donio rješenje o imenovanju Ante Ramljaka, pogledajte koja su sve ovisna i povezana društva s Agrokorom

Na Trgovački sud stiglo je Vladino rješenje o imenovanju izvanrednog povjerenika za Agrokor, čime je pokrenut postupak izvanredne uprave. Sud je objavio da se zabranjuje vođenje parničnih, ovršnih i upravnih postupaka protiv Agrokora i svih povezanih društava.

REPUBLIKA HRVATSKA
Trgovački sud u Zagrebu
Zagreb, Amruševa 2/II, desno (p.p. 432)

47. St-1138/17
R E P U B L I K A H R V A T S K A

R J E Š E N J E

Trgovački sud u Zagrebu, po sucu pojedincu Nevenki Siladi Rstić, povodom prijedloga dužnika AGROKOR koncern za upravljanje društvima, proizvodnju i trgovinu poljoprivrednim proizvodima, dioničko društvo, Zagreb (Grad Zagreb), Trg Dražena Petrovića 3, OIB 05937759187, kojeg zastupaju Vladimir Mamić i Nikola Kokot, odvjetnici iz OD Mamić Perić Reberski Rimac d.o.o., Zagreb, Ivana Lučića 2a, za pokretanjem postupka izvanredne uprave nad navedenim dužnikom i nad svim njegovim ovisnim i povezanim društvima, dana 10. travnja 2017. godine

r i j e š i o j e

Otvara se postupak izvanredne uprave:

a) nad dužnikom AGROKOR koncern za upravljanje društvima, proizvodnju i trgovinu poljoprivrednim proizvodima, dioničko društvo Zagreb (Grad Zagreb) Trg Dražena Petrovića br.3, OIB:05937759187,
b) nad dužnikovim povezanim i ovisnim društvima:
1) AGROKOR – TRGOVINA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 40715974731 (100%), koje društvo drži udjele u društvu:
i. AGROKOR-ENERGIJA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 43546169521 (100%);
2) AGROLAGUNA d. d. sa sjedištem u Poreču, Mate Vlašića 34, OIB: 84196188473, (34,21%);
3) BELJE d.d. Darda sa sjedištem u Dardi, Svetog Ivana Krstitelja 1a, OIB: 92404445155, (BLJE-R-A 29,17%, BLJE-R-B 74,77%);
4) Belje Agro-vet d.o.o., Darda, Mece, Kokingrad 4, OIB 78769491591 (Belje d.d.100%)
5) JAMNICA d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Getaldićeva 3, OIB: 05050436541 (75,92%), koje društvo drži udjele/dionice u društvima:
i. MLADINA d.d. sa sjedištem u Jastrebarskom, Bana Josipa Jelačića 85 ,OIB: 00233318664, (60,89%);
ii. ROTO DINAMIC d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Samoborska cesta 102, OIB: 24723122482, (100%);
iii. DB Kantun Veleprodaja d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Samoborska cesta 102, OIB: 57339268482 (Roto Dinamic 100%)
6) KONZUM d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Marijana Čavića 1/a, OIB: 29955634590 (61,78%) koje društvo drži udjele/dionice u društvima:
i. PIK Vrbovec d.d. sa sjedištem u Vrbovcu, Zagrebačka 148, OIB: 78909170415 (87,07%);
ii. Žitnjak d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Marijana Čavića 8, OIB: Marijana Čavića 8 (80,43%);
iii. Euroviba d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Marijana Čavića 1/a, OIB: 19818276224 ([94,55] %);
iv. KRKA d.o.o. sa sjedištem u Šibeniku, Bana Josipa Jelačića 13, OIB: 45256190469 ([82,41] %);
v. MULTIPLUS CARD d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 18207737728 ([75] %);
vi. Aureum Stella d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 92567161547 (100%);
vii. Bio zone d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Marijana Čavića 1/a, OIB: 69838261198 (100%)
viii. Jolly projekti jedan d..o.o. sa sjedištem u Drnišu, Trg kralja Tomislava 2, OIB: 17172717699 (100%);
ix. SK -735 d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Marijana Čavića 1 /A, OIB: 81441487023 (100%);
x. Latere Terram d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Marijana Čavića 1 /A, OIB: 68289779337 (100%);
xi. Pet-prom ulaganja d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Marijana Čavića 1 /A, OIB: 77713684270 (100%)
xii. VELPRO CENTAR d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Marijana Čavića 1, 0IB: 46660800468 (100%)
xiii. TERRA ARGENTA d.o.o., Vukovar, Sajmište 113/c, OIB 20453182684 (95%)
7) LEDO d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Čavićeva 1a, OIB: 87955947581 (48,11%) koje društvo drži udjele u društvu:;
i. IRIDA d.o.o sa sjedištem u Daruvaru, Petra Zrinskog 34, OIB: 72383446154 (100%);
8) L.G. Moslavina d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Trg Dražena Petrovića 3,OIB: 55613437019 (100%);
9) mStart d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 11a, OIB: 19895453012 (100%);
10) PIK-VINKOVCI d.d. sa sjedištem u Vinkovcima, Matije Gupca 130, OIB: 17774531631 (42,06%);
11) ROTO ULAGANJA d.o.o. sa sjedištem u Rijeci, Tome Strižića 8, OIB: 28189962659 (100%);
12) SOLANA PAG d.d. sa sjedištem u Pagu, Svilno bb, OIB: 34949147151 (96,93%);
13) TISAK d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 11a, OIB: 75917721668 (51,34%);
i. Backstage d.o.o., Zagreb, Slavonska avenija 11 a, OIB: 84411860203 (50%)
ii. Tisak-usluge d.o.o, Zagreb, Slavonska avenija 11 a, OIB: 85003955783 (100%)
iii. Tisak inPost d.o.o., Zagreb, Slavonska avenija 11 a, OIB 21436767937
iv. PHOTO BOUTIQUE d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 60/1, Zagreb, OIB: 73727912033 (100%)
v. VJESNIK-USLUGE d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 4, OIB: 21825610728 (27%)
14) ZVIJEZDA d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Marijana Čavića 1, OIB: 91492011748, (51,84%) koje društvo drži udjele u društvu:
i. SOJARA d.o.o. sa sjedištem u Zadru, Ulica 84 Gardijske bojne HV Termiti 40, OIB: 87720689078 (100%);
15) VUKOVARSKI POLJOPRIVREDNO INDUSTRIJSKI KOMBINAT d.d. (VUPIK d.d.) sa sjedištem u Vukovaru, Sajmište 113/C, OIB: 06849543412 (VPIK-R-A 7,26%, VPIK-R-A 7,26%);
16) A007 d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Marijana Čavića 1a, OIB: 42312821469 (100%);
17) 360 MARKETING d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 76677251901 (100%);
18) ADRIA RETAIL d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Marijana Čavića 1/a, OIB: 00776795695 (100%);
19) ADRIATICA.NET d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Izidora Kršnjavog 1, OIB: 20350489217 (92,35%);
i. ATLAS d.d., Dubrovnik, Vukovarska 19, OIB 02041978827 (67,11%)
ii. KOMPAS d.o.o., Poreč, Mate Vlašića 20, OIB 13785319050 (100 % ATLAS d.d.)
20) ALIQUANTUM ULAGANJA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 25317715808 (100%);
21) HOTEL FORUM d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 62755106142 (100%);
22) PLODOVI PODRAVINE d.o.o. sa sjedištem u Ferdinandovcu, Grgura Karlovčana 2/a, OIB: 40177414551 (100%);
23) Poliklinika Aviva sa sjedištem u Zagrebu, Nemetova, OIB: 01916835772 (70%);
24) RIVIJERA d.d. sa sjedištem u Ičićima, Liburnijska 46, OIB: 80911267020, (91,32%),

Za izvanrednog povjerenika imenuje se ANTE RAMLJAK, Zagreb, Nova Cesta 126, OIB 16959950253.
Postupak izvanredne uprave je otvoren dana 10. travnja 2017.g. u 09,50 sati, kojeg dana je ovo rješenje objavljeno na mrežnim stranicama e-Oglasne ploče ovog suda.
Pozivaju se vjerovnici da izvanrednom povjereniku prijave svoje tražbine u skladu s pravilima Stečajnog zakona o prijavi tražbina (čl.257 SZ) u roku od 60 dana od dana objave ovog rješenja, na adresu AGROKOR d.d., Zagreb,Trg Dražena Petrovića 3, s naznakom ”prijava – za izvanrednog povjerenika”.
Pozivaju se razlučni i izlučni vjerovnici da izvanrednog povjerenika obavijeste o svojim pravima, u skladu s odredbama čl. 258 Stečajnog zakona, u roku od 60 dana od dana objave ovog rješenja, na adresu AGROKOR d.d., Zagreb,Trg Dražena Petrovića 3, s naznakom ”obavijest – za izvanrednog povjerenika”.
Pozivaju se dužnikovi dužnici da svoje obveze bez odgode ispunjavaju dužniku.
Radi upisa činjenice otvaranja postupka izvanredne uprave kod dužnika i povezanih i ovisnih društava dužnika, te radi upisa izvanrednog povjerenika, ovo će se rješenje dostaviti sudskom registru ovog suda i sudskim registrima svih trgovačkih sudova u Republici Hrvatskoj prema sjedištu svih dužnikovih povezanih i ovisnih društava.
Nalaže se izvršiti upis otvaranja postupka izvanredne uprave i upis izvanrednog povjerenika u sve javne knjige, upisnike, očevidnike i registre u kojima je dužnik upisan kao nositelj nekog prava i u registre, javne knjige, upisnike i očevidnike u kojima su upisana povezana i ovisna društva dužnika i/ili njihova imovinska i druga prava.
Smatra se da su sve treće osobe upoznate s otvaranjem postupka izvanredne uprave i svim posljedicama otvaranja takvog postupka, od dana objave ovog rješenja, bez obzira o danu provedbe odgovarajućih upisa u registre, javne knjige, upisnike i očevidnike za dužnika i povezanih i ovisnih društava.

Obrazloženje

Prijedlog za otvaranjem postupka izvanredne uprave podnio je ovom sudu dužnik AGROKOR koncern za upravljanje društvima, proizvodnju i trgovinu poljoprivrednim proizvodima, dioničko društvo Zagreb (Grad Zagreb) Trg Dražena Petrovića br.3, OIB:05937759187, dana 07. travnja 2017.g. navodeći da je isti trgovačko društvo od sistemskog značaja za RH u smislu čl.4.st.2.Zakona o postupku izvanredne uprave (NN 32/17, u daljnjem tekstu: ZPIU), te da dužnik u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj podnosi prijedlog (2016.g.) zajedno sa svojim ovisnim i povezanim društvima navedenim u izreci ovog rješenja zapošljava prosječno više od 5.000 radnika te da na dan podnošenja prijedloga bilančne obveze dužnika i njegovih ovisnih i povezanih društava iznose više od 7.500.000.000,00 kn.

Navodi i visine udjela dužnika u povezanim i ovisnim društvima i istih u daljnjima, o čemu kao dokaz dostavlja izvatke iz poslovnih udjela ovisnih i povezanih društava koja su ustrojena kao društva se ograničenom odgovornošću te popis najvećih dioničara kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb za ovisna i povezana društva koja su ustrojena kao dionička društva.

Temeljem odredbe čl.5.st.2.ZPIU, u smislu toga zakona povezana i ovisna društva su društva s sjedištem u RH osnovana sukladno zakonodavstvu RH u kojima društvo iz čl.4.ZPIU drži najmanje 25% udjela, a što je ovdje slučaj.

Podnositelj prijedloga navodi da ispunjava uvjete za pokretanje postupka izvanredne uprave zbog prijeteće nesposobnosti za plaćanje u smislu odredbe čl.4 Stečajnog zakona (NN 71/15, dalje: SZ), a što dokazuje izvodom iz poslovnih knjiga u skladu s čl.22.st.2.ZPIU, navodeći da je prijeteća nesposobnost za plaćanje nastupila i u odnosu na dužnika i u odnosu na dužnikova ovisna i povezana društva, o čemu kao dokaz dostavlja izvode iz poslovnih knjiga dužnika i povezanih i ovisnih društava, te prilaže i izvatke iz sudskih registara za sva društva, te posljednje dostupne i podnesene financijske izvještaje za dužnika i njegova ovisna i povezana društva te potpisanu izjavu ovlaštenih osoba dužnika kojom se potvrđuje kako broj radnika dužnika i njegovih ovisnih i povezanih društava prelazi broj radnika određen ZPIU te da postojeće obveze dužnika i njegovih ovisnih i povezanih društva zadovoljavaju uvjete propisane ZPIU.

Uvidom u prijedlogu priležeću dokumentaciju utvrđeno je da dužnik ispunjava kumulativno potrebne uvjete iz čl.4.st.2.ZPIU te da i njegova ovisna i povezana društva ispunjavaju uvjete iz čl.5.ZPIU.

Odredba čl.4.st.1.ZPIU propisuje da se postupak izvanredne uprave primjenjuje na dioničko društvo dužnika i sva njegova ovisna i povezana društva ako je utvrđeno postojanje bilo kojeg od stečajnih razloga u smislu čl.5.SZ ili predstečajnog razloga iz čl.4.SZ u odnosu na dužnika kao vladajuće društvo i koje dioničko društvo je samostalno ili zajedno sa svojim ovisnim ili povezanim društvima od sistemskog značaja za RH.

Odredbom čl.22.st.2.ZPIU propisano je da, ukoliko prijedlog podnosi dužnik, da isti mora sadržavati i dokumentaciju kojom se potvrđuje postojanje razloga za otvaranje postupka izvanredne uprave, s tim da se smatra da je dužnik dokazao postojanje prijeteće nesposobnosti za plaćanje ako uz prijedlog priloži izvod iz poslovnih knjiga dužnika kojim se dokazuje postojanje neplaćenih dospjelih tražbina vjerovnika.

Kako je dužnik uz prijedlog dostavio izvode iz poslovnih knjiga dužnika i povezanih i ovisnih osoba, uvidom u iste je utvrđeno da kod dužnika i njegovih povezanih i ovisnih društva postoji prijeteća nesposobnost za plaćanje iz čl.4.SZ u svezi s čl.4.st.1.ZPIU, te kako je dužnik dostavio i izjavu potpisanu od ovlaštenih osoba kojom potvrđuje da broj radnika dužnika te povezanih i ovisnih osoba iznosi 27.897 dakle da prelazi broj radnika određen čl.4.st.2.ZPIU, to proizlazi da kod dužnika i njegovih po vezanih i ovisnih društava postoje razlozi za otvaranje postupka izvanredne uprave, te je stoga odlučeno kao u izreci rješenja temeljem odredbe čl.24.st.3. i 25.ZPIU.

O imenovanju izvanrednog povjerenika kojeg je predložila Vlada RH, odlučeno je temeljem odredbe čl.11. i 24.st.3.ZPIU.

U Zagrebu, 10. travnja 2017. godine

SUDAC
Nevenka Siladi Rstić,v.r.

Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog rješenja žalbu je ovlašten podnijeti podnositelj prijedloga i nadležno Ministarstvo. Ista se podnosi ovome sudu u tri primjerka u roku od tri dana od objave rješenja na mrežnim stranicama e-Oglasna ploča ovog suda, a o njoj odlučuje Visoki trgovački sud RH u roku od osam dana od dana primitka iste.

Za točnost otpravka – ovlašteni službenik
Monika Grbac

Facebook Komentari