Župan Žinić: Za projekt Opremanje ordinacija primarne zdravstvene zaštite na području Sisačko-moslavačke županije 15.043.556 kn

Na konferenciji za novinare, održana u Velikom kabinetu Sisačko-moslavačke županije, župan Ivo Žinić predstavio je javnosti projekt „Opremanje ordinacija primarne zdravstvene zaštite na području Sisačko-moslavačke županije“.

Ovom obraćanju javnosti nazočili su i ravnatelji županijskih domova zdravlja i predstavnik koncesionara.

Župan Ivo Žinić je u ovoj prigodi rekao:

„Ovaj projekt prijavljen je na fondove EU, unutar Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, to je program koji predviđa i zdravstvenu zaštitu.

Ukupna vrijednost Projekta je 15 milijuna i 43 tisuće kuna, a bespovratna sredstva iznose 12 milijuna i 249 000 kuna. Naša će županija uložiti 2 milijuna i 794 000 kuna. Projekt će trajati tri godine, po odobrenju Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, kada ćemo potpisati ugovor.“

Iz ovih će sredstava biti nabavljena oprema za ordinacije opće medicine, dentalne medicine, ginekologije i pedijatrije u iznosu od 8 550 800 kn. Ukupno će se opremiti 118 timova primarne zdravstvene zaštite.

Struktura ulaganja prema korisnicima je sljedeća:

46 timova primarne zdravstvene zaštite Doma zdravlja Sisak u vrijednosti 2.242.300,00 kn; 17 timova primarne zdravstvene zaštite Doma zdravlja Kutina u vrijednost 2.179.200,00 kn; 27 timova primarne zdravstvene zaštite Doma zdavlja Petrinja u vrijednosti 2.209.700,00 kn i 28 timova koncesionara u vrijednosti od 1.919.600,00 kn.

Sisačko-moslavačka županija kao prijavitelj projekta za sve korisnike opreme nabavlja opremu bez učešća korisnika, uključivo i koncesionare.

Poseban naglasak je bio na opremanje ginekoloških i pedijatrijskih ordinacija.

Infrastrukturni zahvati na objektima Domova zdravlja u Sisku, Kutini i Petrinji u ukupnom su iznosu od 5.263.113,75 kn.
Cjelokupan iznos prijavljen na infrastrukturnim zahvatima odnosi se na osiguranje pristupačnosti osobama s teškoćama u kretanju.

Radovi će se izvoditi na ukupno 22 lokacije, a planirana je izgradnja 2 lifta i 2 podizne rampe; izgradnja i rekonstrukcija kosih rampi i platformi na 13 lokacija; izgradnja i rekonstrukcija sanitarnih čvorova za osobe s invaliditetom na 20 lokacija.

Ostali troškovi, zadani u uvjetima natječaja u iznosu od 1.229.642,28 kn odnose se na troškove neovisne financijske revizije projekta, promicanja horizontalnih politika EU, troškove promidžbe i vidljivosti projekta, te troškova upravljanja projektom.

Ovim projektom Sisačko-moslavačka županija postiže osiguranje uvjeta za kvalitetniji rad medicinskog osoblja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, povećanje broja usluga prema korisnicima primarne zdravstvene zaštite, smanjenje broja uputnica u sekundarnu zdravstvenu zaštitu i osiguranje pristupačnosti osobama s teškoćama u kretanju u zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite.

Facebook Komentari