U Općini Jasenovac s novljanskom ispostavom Hrvatskih voda oko obrane od poplava i čišćenja kanala

Načelnica općine Jasenovac Marija Mačković sazvala je radni sastanak sa voditeljem Ispostave „Hrvatskih voda“ Tomislavom Naglićem i predstavnicima naselja te općine.

Tema sastanka je bila realizacija odrađenih Planova i programa iz prethodne godine, te Planova za 2017. godinu. Voditelj Ispostave detaljno je obrazložio što je odrađeno po Planu i programu rada po svakom naselju u prethodnom razdoblju, te Planovima koji su u tijeku ili koji će biti u ovoj godini planirani bilo kroz Program A 2 ili A3 ili kroz izradu dokumentacije.

Za područje općine Jasenovac predviđen je iznos radova na čvrstim objektima u iznosu od 2.300.000,00 kn (bez PDV-a), što ne uključuje košnju. Također je konstatirano kako je u zadnje dvije godine na područje Općine Jasenovac uloženo više sredstava za izgradnju i održavanja objekata vezano uz obranu od poplave nego u zadnjih 10 godina.

Nakon izlaganja svi predstavnici su iznijeli svoje mišljenje i prijedloge koji bi pridonijeli kvalitetnijoj obrani od poplave, kvalitetnijoj obradi poljoprivrednih površina kroz čišćenje odvodnih kanala i rušenjem naraslog drveća, te kroz popravak i nasipanje putova koje koriste „Hrvatske vode „ za svoje aktivnosti kao i popravak onih putova koji su tijekom lošeg vremena uništeni od strane izvođača radova na istima.

Općinska načelnica zahvalila je svima na konstruktivnom sastanku i obvezala se da će pokušati iznaći dodatna sredstva od strane „Hrvatskih voda“ za određene projekte koji trenutno nisu u planu, a koji su ostali neodrađeni iz prošle godine naročito ucrtani putovi uništeni aktivnostima na čišćenju kanalske mreže.

Facebook Komentari