Odobreni projekti Ministarstva kulture za 2017. godinu za područje Općine Jasenovac

Ministarstvu kulture na Javni poziv za 2017. godinu Općina je kandidirala više programa za više područja djelovanja.

Od Ministarstva kulture odobreni su ovi projekti:

Za nepokretna kulturna dobra odobreno je: Krapje, Ruralna cjelina 100.000 kn, Krapje, Crkva Sv. Antuna Padovanskog
100.000 kn, Krapje, Povijesna zidanica Krapje broj 133. 100.000 kn, Drenov Bok, povijesna cjelina 100.000 kn, Jasenovac, Kožara iznos od 100.000 kn i Crkva Sv.Duha Lonja 30.000 kn.

Facebook Komentari