Konzumov odgovor na zahtjev za stečajem koji je uputio Ovum d.o.o.: Ovaj izolirani slučaj neće utjecati na proces restruktuiranja

Ad

Nakon što su mediji objavili da je tvrtka Ovum d.o.o. iz Zagreba zatražila stečaj Konzuma, ta je tvrtka odgovorila na brojne upite medija.

Odgovor prenosimo u cijelosti:

„Vezano uz brojne upite o pokretanju stečaja Konzuma, možemo reći da je legitimno pravo vjerovnika da podnese takav zahtjev, no sam zahtjev ne znači da će doći do pokretanja stečaja. Važno je naglasiti da ovaj izolirani slučaj predmetnog zahtjeva ni na koji način neće utjecati na postizanje ciljeva svih aktivnosti vezano uz proces restrukturiranja.

U ovoj situaciji se pokazuje koliko je važno povjerenje svih uključenih strana i da svojim postupcima mogu doprinijeti smirivanju situacije.

Samo u takvim okolnostima tim za restrukturiranje može postići likvidnost i provesti restrukturiranje kompanije. Zato još jednom apeliramo na naše partnere da u narednim danim imaju strpljenja i povjerenja u stručni tim koji radi na restrukturiranju kompanije. Vjerujem da se svi slažemo da samo stabilan Konzum može uredno plaćati dobavljače i plaćati dugove.„

Tvrtka Ovum d.o.o. iz Zagreba zatražila je 31. 3. stečaj Konzuma.

Vjerovnik ima tražbinu u iznosu od 9.675.159,67 kuna uvećanu za zakonsku zateznu kamatu i kao razlog za pokretanje stečaja navodi prezaduženost.

Priča sa stečajem Konzuma ima dublju pozadinu: Todorića u stečaj tjera sin Nikice Valentića, kumski povezan s Todorićima

Facebook Komentari