Dobavljači Agrokora dali ove striktne uvjete pod kojima će potpisati standstill aranžman

Kako doznaje N1 ključni dobavljači Agrokora spremni su zaključiti standstill aranžman kojim bi se regulirala prava i obveze dobavljača unutar samog aranžmana, ali pod strogo određenim uvjetima.

Dobavljači tako očekuju jamstva de se njihova ukupna potraživanja od članica koncerna utvrde na dan zaključenja sporazuma te u potpunosti namire tako da se u roku odu roku od 15 dana od datuma potpisa plati 25 posto svih potraživanja da bi se osigurala likvidnost.

Preostali iznos duga podmirio bi se tako da se svaki mjesec isplaćuje 10 posto njegove vrijednosti.

Dobavljači također traže jamstva da će sve mjenice koje članice Agrokora nisu iskupili ili neće do zaključenja standstilla biti podmirene u roku od pet dana od potpisa te da neće biti pokrenute mjere prisilne naplate od dobavljača kao regresnih dužnika.

Od hrvatske Vlade traže da preuzme obvezu prema standstillu i zamrzne svoja potraživanja.

Dobavljači želi i da im budu dana jamstva da će sva roba koja će biti isporučena nakon potpisivanja sporazuma biti plaćena u rokovima dogovorenim unutar važećih komercijalnih uvjeta članica Agrokora i svakog dobavljača.

S druge strane dobavljači trebaju preuzeti obvezu da će nastaviti s isporukom robe nakon potpisa standstilla.

Facebook Komentari