U Beljak-gradu dresiraju ljude: Odvajaju im otpad, a grad odvozi istim kamionom, evo zašto

Portal Hrvatska danas prenio je vijest dnevnika.hr o neobičnoj praksi u Samoboru, gradu pod vlasti Kreše Beljaka, šefa HSS-a. Naime, ljudi razvrstavaju otpad, koji se onda ponovo spaja bacanjem u isti kamion.

Iako na samoborskoj tržnici postoji sedam kontejnera za različlite vrste otpada, sav otpad skuplja isti kamion. Ni godinu dana nakon što je DNEVNIK.hr upozorio na problem s razvrstavanjem otpada u Samoboru, u tom gradu nadomak Zagreba ništa se nije promijenilo. Iako je još 2015. godine na samoborskoj tržnici postavljeno, sedam kontejnera za odlaganje različitih vrsta otpada, otpad iz svih spremnika skuplja jedan jedini kamion.

Na taj problem lani su upozorili članovi udruge Zelene stope, no snimka suradnika portala DNEVNIK.hr Romea Ibriševića pokazuje da se apsurdna praksa nastavlja i danas. Građani naime uzalud odvajaju komunalni otpad, zeleni otpad, papir te plastičnu, drvenu i metalnu ambalažu jer svo smeće kupi isti kamion.

Stoga smo u Grad Samobor poslali upit i nakon par dana dobili odgovore.

Od kada traje takva praksa i do kada će trajati?

Od samog puštanja u rad, t.d. Komunalac d.o.o., Samobor kontinuirano prati sastav otpada u podzemnim kontejnerima.
Od 7 postavljenih kontejnera, 4 služe za odlaganje miješanog komunalnog otpada, a 3 za odlaganje korisnog otpada, tj. papira, plastike i metala. Mješoviti komunalni otpad odvozi se na nekadašnje odlagalište Trebež te dalje u Općinu Davor s kojom Grad Samobor ima ugovor o zbrinjavanju mješovitog komunalnog otpada.

Obzirom da odvojeno prikupljeni otpad sadrži određen postotak primjesa i nečistoća koje ga čine nepogodnim za prodaju, djelatnici Komunalca d.o.o. Samobor ga, koliko je to moguće, dodatno sortiraju u reciklažnom dvorištu, a sve kako bismo smanjili troškove zbrinjavanja otpada. Ukoliko je količina primjesa u odvojeno prikupljenom otpadu mala, takav otpad iz kontejnera vozi se posebnim kamionom na reciklažno dvorište gdje se dodatno obrađuje i tek tada ga prodajemo. No, ukoliko je količina primjesa velika, zbog nemogućnosti kvalitetnog sortiranja otpada, primorani smo odvojeno prikupljeni otpad odvoziti zajedno sa miješanim komunalnim otpadom. Napominjemo kako tada tu više nije riječ o odvojeno prikupljenom, već o mješovitom otpadu.

Ovakva praksa nastavit će se sve do puštanja u pogon planirane sortirnice, koja će omogućiti kvalitetnu obradu otpada. Napominjemo kako su predmetni kontejneri, osim za odlaganje miješanog komunalnog otpada, namijenjeni i za odvojeno prikupljanje papira, plastike i metala. Ovakvim načinom odvoza otpada iz podzemnih kontejnera uspijevamo, zajedno s našim građanima, izdvajati korisni otpad u okviru trenutnih mogućnosti.

Ima li smisla da ljudi razvrstavaju otpad – samo za vježbu?

Obzirom da nas Zakon o održivom gospodarenju otpadom obvezuje na odvojeno prikupljanje otpada, smatramo da ovakav oblik sakupljanja, razvrstavanja i na kraju edukacije itekako ima smisla. Napominjemo kako problem leži u zbrinjavanju odvojeno prikupljenog otpada. Naime, važeći zakon nas obvezuje na odvajanje otpada, ali ne pruža rješenje konačnog zbrinjavanja koje nama predstavlja dodatno financijsko opterećenje.

kontejneri

Jesu li točne informacije da je Grad Samobor od države i EU fondova dobio novac kako bi razriješio takvu neobičnu praksu, i ako je to istina, zašto to do sada nije napravljeno?

Za projekt podzemnih kontejnera koji je vrijedan 200.000 kuna, dobivena su sredstva od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, točnije 80.000 kuna. No, i dalje postoji problem zbrinjavanja odvojeno prikupljenog otpada. Smatramo da je rješenje ovog problema izgradnja sortirnice i kompostane, a isto potiče i Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske. Projekt izgradnje sortirnice i kompostane iziskuje znatna financijska sredstva, stoga se planira aplicirati na natječaj za financiranje iz sredstava EU.

Autogeni trening u gradu Kreše Beljaka: U sedam kontejnera ljudi razvrstaju otpad, komunalci ih sve utrpaju u isti kamion

Facebook Komentari