Kuščević na puštanju u rad e-Oglasne ploče: Priprema se katastar infrastrukture i evidentiranje svih vrsta infrastrukture na jednom mjestu

Danas je u prostorijama Državne geodetske uprave puštena u rad programska aplikacija e-Oglasna ploča. Aplikaciju su predstavili ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Lovro Kuščević, ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, te ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek.

Ravnatelj Državne geodetske uprave Damir Šantek predstavio je e-Oglasnu ploču rekavši kako je riječ o aplikaciji koja omogućuje objavljivanje i pristup informacijama o tekućim i planiranim infrastrukturnim građevinskim radovima i kao takva predstavlja prvu fazu uspostave jedinstvene informacijske točke. Aplikacija na vrlo jednostavan i pristupačan način mrežnim operatorima omogućuje kreiranje, unos i dostavu obavijesti te objavljivanje i pregled zaprimljenih obavijesti o tekućim ili planiranim građevinskim radovima, a koje su mrežni operatori sukladno zakonskim odredbama obvezni objaviti putem jedinstvene informacijske točke u svrhu koordinacije građevinskih radova.

Na predstavljanju aplikacije ministar Kuščević naglasio je kako se priprema uspostava katastra infrastrukture i evidentiranje svih vrsta infrastrukture na jednom mjestu koji će značajno doprinijeti provedbi Zakona o postupanjima s nezakonito izgrađenim infrastrukturnim građevinama koji se planira donijeti ove godine, a što predstavlja nastavnu aktivnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja u okviru sređivanja stanja u prostoru i prostornom planiranju Republike Hrvatske.

„Koordiniranje građevinskih radova na infrastrukturi značajno doprinosi učinkovitijem i racionalnijem korištenju prostora, a ujedno ima i značajan financijski efekt. Procjenjuje se da polaganje dvije ili više infrastruktura u isti rov smanjuje troškove za oko 30 do 40 posto po pojedinoj infrastrukturi. Znači, pravovremenom koordinacijom postiže se najmanje dvostruki efekt, smanjenje financijskih troškova i bolje iskorištavanje prostora – pojednostavljeno, umjesto dva ili više infrastrukturnih koridora imamo samo jedan“, kazao je ministar Kuščević.

Uspostava jedinstvene informacijske točke jedna je od najvažnijih mjera zacrtanih akcijskim planom Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2016. – 2020. godine. Ministar Butković pojasnio je da, iako se putem ove aplikacije omogućuje pristup samo jednom dijelu informacija koje bi trebali biti na raspolaganju putem jedinstvene informacijske točke, ona predstavlja izuzetno značajan iskorak u ostvarivanju ciljeva Strategije jer će ista omogućiti razmjenu informacija i koordinaciju građevinskih radova, a samim time i uštedu značajnih financijskih sredstava i time povećati učinkovitost u postavljanju elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina.

„Zakon o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina ponajprije ide u prilog i olakšava ulaganja operatora javnih komunikacijskih mreža koji su ujedno i infrastrukturni operatori, što znači da grade i postavljaju elektroničku komunikacijsku mrežu i infrastrukturu širom države. S druge strane, Zakon obvezuje na suradnju sve tzv. mrežne operatore – poduzeća iz elektroenergetskog, plinskog, naftnog, toplinskog i vodnog sektora (HEP, JANAF, PLINACRO, lokalni plinski i vodovodni distributeri i dr.), kao i trgovačka društva u sektoru željezničkog, cestovnog, riječnog, pomorskog i zračnog prometa (HAC, HC, ARZ, HŽ Infrastruktura i dr.), koja uz uvjete utvrđene ovim Zakonom moraju operatorima elektroničkih komunikacija omogućiti pristup svojoj infrastrukturi, koordinirati s njima građevinske radove i pružiti im sve potrebne informacije.“, rekao je ministar Butković.

Infrastrukturni građevinski radovi koji se zakonski moraju oglašavati odnose na radove na fizičkoj infrastrukturi – dakle izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i uklanjanje, a obveznici dostavljanja obavijesti u svrhu koordinacije građevinskih radova su mrežni operatori pod kojim se podrazumijevaju operatori javne komunikacijskih mreža, te operatori – upravitelji drugih vrsta infrastrukture koja služi za prijenos i distribuciju plina, električne energije uključujući javnu rasvjetu, toplinske energije, vode, odvodnju otpadnih voda i kanalizacije, te upravitelji infrastrukture namijenjen odvijanju željezničkog, cestovnog, riječnog, pomorskog i zračnog prometa.

Facebook Komentari