Vrhovni sud odbio žalbu Drage Tadića, osuđen za pokušaj podmićivanja sudaca u korist Glavaša

Ad

Vrhovni sud je odbio žalbu Drage Tadića i Uskoka na presudu kojom je Tadić osuđen na dvije godine zatvora.

Osječki poduzetnik Drago Tadić prije četiri godine osuđen na dvije godine zatvora zbog pokušaja podmićivanja neimenovanih sudaca Vrhovnog suda s namjerom da se izmjeni osuđujuća presuda Branimiru Glavašu. Osuđen je jer je povezao skupinu koja je namjeravala podmititi neimenovane vrhovne suce kako bi se promijenila osuđujuća presuda Glavašu za ratni zločin nad srpskim civilima u Osijeku u slučajevima “garaža” i “selotejp”. Planirali su 70 tisuća eura dati bivšoj pomoćnici ministra pravosuđa Marini Dujmović Vuković, dok bi se s mitom za još najmanje troje članova vijeća Vrhovnog suda iznos popeo i na 700 tisuća eura. Na suđenju se nije otkrilo o kojim sucima je riječ.

Uz Tadića je bilo optuženo još petero članova skupine, no oni su prije početka suđenja priznali krivnju i nagodili se s USKOK-om. On nije pristao na bezuvjetnu zatvorsku kaznu od dvije i pol godine, no ponudu tužiteljstva prihvatili su saborski zastupnik HDSSB-a Ivan Drmić, bivša zamjenica glavnog urednika Glasa Slavonije Sanja Marketić i splitski poduzetnik Srećko Jurišić koji su osuđeni uvjetno na dvije godine zatvora, te Tadićeva supruga Božica Tadić – Ćavar, uvjetno osuđena na 15 mjeseci.

Danas je objavljena presuda Vrhovnog suda.

Vrhovni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Damira Kosa, kao predsjednika vijeća, te Miroslava Šovanja i dr. sc. Marina Mrčele, kao članova vijeća, uz sudjelovanje više sudske savjetnice Sanje Katušić-Jergović kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv opt. D. T. zbog kaznenih djela iz čl. 333. st. 1. i dr. Kaznenog zakona (“Narodne novine”, broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03 – odluka
Ustavnog suda, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08 i 57/11; dalje u tekstu: KZ/97), odlučujući o žalbama Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u Zagrebu (nastavno: USKOK) i opt. D. T., podnesenima protiv presude Županijskog suda u Zagrebu od 27. veljače 2013. broj K-Us-27/11, u sjednici vijeća održanoj 07. veljače 2017., u prisutnosti javnom dijelu sjednice zamjenice Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske Andreje Šurine Marton i braniteljice opt. D. T., odvjetnice J. S.,

p r e s u d i o j e :

Žalbe USKOK-a i opt. D. T. odbijaju se kao neosnovane, te se potvrđuje prvostupanjska presuda.

Obrazloženje

Pobijanom presudom proglašen je krivim opt. D. T. zbog kaznenog djela udruživanja za počinjenje kaznenih djela iz čl. 333. st. 1. KZ/97 i kaznenog djela protiv službene dužnosti, poticanja na protuzakonito posredovanja iz čl. 343. st. 5. u vezi sa čl. 37. st. 2. KZ/97, činjenično i pravno opisanih u izreci te presude, pa mu je za kazneno djelo iz čl. 333. st. 1. KZ/97 utvrđena kazna zatvora u trajanju od osam mjeseci, a za kazneno djelo iz čl. 343. st. 5. KZ/97 kazna zatvora u trajanju od jedne godine i šest mjeseci, nakon čega je na temelju čl. 60. KZ/97 osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od dvije godine. Na temelju čl. 148. st. 1. i čl. 145. st. 2. toč. 1. Zakona o kaznenom postupku (“Narodne novine”, broj 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14; dalje u tekstu: ZKP/08) optuženik je obvezan nadoknaditi troškove postupka za provedeno vještačenje u iznosu od 9.814,25 kn i na temelju odredbe čl. 145. st. 2. toč. 6. ZKP/08 paušalni iznos od 5.000,00 kn.

REPUBLIKA HRVATSKA VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Z A G R E B – 2 – I Kž-Us 28/14-8 Protiv te presude žalbe su podnijeli USKOK i opt. D. T. osobno i po braniteljici odvjetnici J. S.

USKOK se žali zbog odluke o kaznenoj sankciji i predlaže da se pobijana presuda preinači na način da se optuženiku utvrde strože pojedinačne kazne zatvora i osudi ga se na jedinstvenu kaznu zatvora u duljem trajanju. Optuženi D. T. i osobno i po braniteljici (a oba se podneska tretiraju kao jedna žalba) žali se zbog bitne povrede odredaba kaznenog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, povrede kaznenog zakona i odluke o kazni i predlaže da se pobijana presuda preinači i žalitelj oslobodi od optužbe za oba kaznena djela, ili pak da se pobijana presuda ukine u cijelosti i predmet vrati prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje pred potpuno izmijenjenim vijećem, odnosno da se pobijana presuda preinači na način da se žalitelj proglasi krivim samo za kazneno djelo iz čl. 332. KZ/97, ili pak da se preinači u odluci o kazni izricanjem blaže kazne zatvora pledirajući da se ista zamijeni radom za opće dobro.

Odgovor na žalbu optuženika podnio je USKOK, uz prijedlog da se žalba optuženika odbije kao neosnovana.

Spis je, u skladu s odredbom članka 474. stavka 1. ZKP/08, dostavljen Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske.

Sjednica vijeća održana je u nazočnosti zamjenice Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske Andreje Šurine Marton i braniteljice opt. D. T., odvjetnice J. S. Na sjednicu nije pristupio opt. D. T., koji je o sjednici uredno izviješten, na temelju čl. 475. st. 2. ZKP/08, sukladno njegovom zahtjevu postavljenom u žalbi, a sjednica je održana u odsutnosti optuženika, sukladno čl. 475. st. 5. ZKP/08.

Žalbe stranaka nisu osnovane.

Facebook Komentari