Pušteno zlo s poricanjem smisla grada i njegovog funkcioniranja ukidnjem ulice bilježi novu žrtvu

Piše: Dražen Prša

Nakon što je uništena poslovna ulica pretvorena u kamenu grbavu livadu bez ikakvog potencijala osim povremenih, isforsiranih, proračunom plaćenih «događanja» za veselje građana, da zaborave svoje egzistencijalne probleme, sa perspektivom odumiranja poslovnih aktivnosti, nakon što je centar Siska ostao bez odvoza smeća jer kamion ne prolazi kroz luk ispod mosta, nakon što su stanari Druge ulice ostali bez komunikacije automobilima sa svojim dvorištima, nakon što je Vrbina devastirana uvođenjem prometa za koji nikada nije bila predviđena, Tomislavova pretvorena u mjesto za «vjerovali ili ne» sa «kružnim tokom» koji je sve samo ne kružni, a i «tokom» – koji to nije nikako, na obližnjem se trgu u Meštrovićevoj ulici bezobzirnom i hladno neuračunljivom odlukom odrezalo više potpuno zdravih stabala za potrebe parkinga koji se kao gorući problem javio nestankom čitavog dijela jedne ulice.

Sjećamo se kako je davno nekada gradonačelnik Pavlak dao srušiti jedno stablo koje je smetalo da bi se izveo aneks na objektu u kojem je bio njegov kafić «Banana» i kojem je to drvo smetalo.

Tada se je samo obični sebični potez opravdavao «ocrtom truleži» na stablu koji su vidjeli samo oni kojim je to naređeno da vide i to kažu. Radilo se samo o jednom drvetu u parku.

U ovom «mandatu nesuvislosti» stoljetni park «Šetnice povijesnih koraka» je unutar svoje površine devastiran betoniranom biciklističkom stazom zbog koje se platanama rezalo korijenje, a i uz Kupu je odrezana 80-godišnja još živa breza.

Naknadno se kao kompenzacija 30 metara dalje brzopotezno zasadila nova breza ISPOD krošnje drveta(?!). Sada se zbog mjesta za par automobila reže drveće kao da se radi o obrezivanju živice.

Ono na što upozoravamo cijelo vrijeme i nije dio inače legitimne aktivne kampanje u borbi za vlast, je sljedeće:

“poremećenost osjećaja za vrijednosti, neuvažavanje činjenica, ludost koja se predstavlja kao volja, besramnost pred strukama i potrebama građana, bezobraznost i «krvi da ti se napijem» rječnika prema suradnicima je, dijagnoza, i nikako se nema pravo zvati politikom ili osvojenim pravom upravaljanja nekoga samo jer je na vlasti, a niti bilo gdje drugdje.

Do kada će građani, s pravom, strepiti sa mišlju – što je sljedeće?, jer poznato je da je, samo slučajno, snagom autoriteta jednog domicilnog stanara, odbačen projekt oduzimanja vrtova građanima između Prve i Druge ulice u korist treće (!?) po/u redu šetnice koja bi na takav način uništila opet jedno kulturno katastarsko nasljeđe o kojem piše struka kao vrijednoj očuvanosti i kao primjeru povijesti…

Nadamo se, da istrage kada se pokrenu (i) zbog utvrđivanja «stručne» a ne interesne opravdanosti za mijenjanje podloge u Drugoj ulici mimo dobivenog natječajnog rješenja samog projekta, neće dozvoliti opravdavanje sa stanjem «smanjene ubrojivosti», iako ćemo mi koji ovdje živimo jako dobro znati pravu istinu, ali ćemo (tada) šutjeti, kažu u sisačkom HDZ-u.

Facebook Komentari